Kære Medlem af Køng Museums Støtteforening

Vedlagt fremsendes dagsorden for vores generalforsamling på Køng Museum mandag den 26. februar 2018 kl. 19.

Efter generalforsamlingen vil et af vores medlemmer, arkæolog, mag.art. Anne Hedeager Krag, fortælle om storfyrstinde Olga.

Storfyrstinde Olga var yngste datter af den russiske Zar Aleksander III og den danskfødte Kejserinde Dagmar. Storfyrstinde Olga fik et meget dramatisk liv. Hun blev født i purpur og døde i eksil i Canada efter at have tilbragt 18 år på en proprietærgård i Ballerup. Anne er medudgiver af en bog om Storfyrstinden.

Det ville glæde os, hvis I kunne have lyst til at komme til generalforsamling med efterfølgende foredrag.

Med venlig hilsen

Hanne Tommerup

Køng Museums Støtteforening

Køng Museum, Bygaden 27, Køng,
4750 Lundby 31 43 38 91
koengmuseum@gmail.com
www.koengmuseum.dk

5. februar 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling på Køng Museum 26. februar 2018 kl. 19 med
efterfølgende foredrag af arkæolog, mag. art. Anne Hedeager Krag om Storfyrstinde Olga
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Godkendelse af dagsorden
4. Foreningens årsberetning ved formanden
5. Årsregnskab ved kassereren
6. Budgetforslag samt aktivitetsplaner for arbejdsgrupperne
a) Udstillinger
b) Det rullende Hørværksted
c) Studiegruppe om Køng Fabrik
d) Markeder – Familie og jul
e) Markedsføring
f) Vedligeholdelse af Køng Museum
7. Fastsættelse af kontingent
Forslag: Uændret 110 kr.
8. Indkomne forslag
9. Valg af formand
Hanne Tommerup – opstiller igen
10. Valg til bestyrelsen med suppleanter
Bestyrelsen
Eva Romme genopstiller ikke – forslag til bestyrelsen: Annelise Høgh
Johnny R. Madsen kom i bestyrelsen som suppleant for Karen Schou Pedersen – opstiller igen
Suppleanter
På valg Per Ole Schovsbo – opstiller igen
Alice Rathje Andersen – ønsker ikke at genopstille
11.  Valg af revisor og suppleant
Forslag til revisor: Johannes Jensen
Forslag til suppleant:
12.  Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden, Hanne Tommerup, i hænde             senest den 21. februar 2018 på mail hanne@tommerup.com