Den 8. oktober kan Køng Museum fejre sit 20års jubilæum. Det bliver fejret på museet med et
særligt program på dagen for indbudte gæster, hvor disse fra kl. 14-17 vil blive præsenteret
for en hel del nye tiltag i anledning af jubilæet.
Et historisk tilbageblik 1990 – 1999
Hele renoveringsprojektet i Køng begyndte med en artikel i Politiken den 24. juli 1990, hvor
et tidligere bysbarn i Køng beskrev hans oplevelse af at køre gennem Køng by. Byens
tidligere kro var lukket og overtaget af Kriminalforsorgen, skolen var lukket og flyttet til
Lundby, de fleste butikker var lukket og Gl. Øbjerggaard (nu Køng Museum) var stærkt
forfalden. Den artikel fik en Køng bevægelse i gang, for det kunne man ikke lade sidde på sig.
Godsejer Holger Tillisch Øbjerggaard var med på ideen om at renovere Gl. Øbjerggaard og
indrette det til museum, og de nødvendige juridiske strukturer blev formet i 1994. Det tog
derefter 5 år og omkring 5 mio. kr. at få renoveret den bygning, som i dag huser Køng
Museum.

Køng Museum 1999 – 2019
Køng Museum blev indviet den 8. oktober 1999. De 20 år som museum var i begyndelsen lidt
turbulent, idet Køng Museum økonomisk kom til at lide under, at nogle EU fondsmidler ikke
kom til udbetaling til tiden på grund af svindel med EU midler i en anden kommune. Det
betød, at Køng Museum kom til at mangle midler til at føre museet videre. Sydsjællands
Museum i Vordingborg tog over i 2003, og siden da har Køng Museum været under Museum
Sydøstdanmark men med en særlig aftale fra 2012, der giver Køng Museums Støtteforening
ret til at lave alle de museale aktiviteter på Køng Museum.
Den frihed har betydet, at Støtteforeningens aktive medlemmer har formået at skabe et unikt
center for udstillinger, som naturligt er fokuseret på hør, som er museets historiske base fra en
af Danmarks største og fineste linnedfabrikker fra slutningen af 1700-tallet.
Køng Museum rummer i dag to fine udstillinger: Den permanente samling med historien om
storkøbmanden Niels Ryberg og hans industrieventyr med linnedfabrikken samt udstilling af
de fineste damaskduge, der blev vævet til bl.a. Kongehuset. I den anden del af huset vises 3
skiftende udstillinger årligt af spændende nutidigt kunsthåndværk. Man kan i Køng By stadig
se flere bygninger fra fabrikkens storhedstid.