Køng Museum

Midt imellem Næstved og Vordingborg – i den hyggelige gamle landsby Køng på Sydsjælland grundlagde handelsfyrsten og filantropen Niels Ryberg i slutningen af 1700-tallet et af Danmarks tidligste fabriksanlæg til fremstilling af hørtekstiler. I dag fremstår landsbyen som et enestående kulturmiljø med flere bevarede bygninger fra fabrikkens tidligste tid.

Køng Museum har til huse i Gl. Øbjerggaard, som blev opført som administrationsbygning for Køng Fabrik. På museet vises en permanent udstilling om Niels Ryberg og fabrikken samt skiftende særudstillinger. Gl. Øbjerggaard stod i 1999 færdig efter en omfattende restaurering, som bragte det smukke hus meget nær sit oprindelige udseende.

Nyheder

Nyhedsbrev 1, 2018

Nyhedsbrev 1, 2018 Køng Museum

19. marts 2018

Ny Udstilling med Tekstile Billeder åbner 25. marts

Stof på Stof & Sting på Sting er titlen på forårsudstillingen, som kraftigt rykker på opfattelsen af traditionelt håndarbejde med nål og tråd.

15. marts 2018

Trafikomlægning 2018

Der er for tiden store omlægninger af trafikken til Køng, da flere af de broer, der fører fra motorvejen over til Køng, er spærret på grund af elektrificeringen af jernbanenettet.  Kør evt. til Køng over Næstved eller Vordingborg.

14. marts 2018

Generalforsamlingsreferat 2018

Køng Museum – Generalforsamlingsreferat 2018

2. marts 2018