Den 6te november 2013 blev en meget spændende dag på Køng Museum, idet der for første gang blev afholdt et symposium om Køng Fabrik. Ni personer havde sagt ja til at holde oplæg, som på forskellig vis belyser den forskning, som foregår med centrum i anlægget af fabrikken og fabrikkens produktion (ca 1778-1906), eller med fokus på lignende virksomheder på Sydsjælland. Konservator Charlotte Paludan fortalte bl.a. ud fra studier af bevarede ordrebøger og tekstiler om fabrikkens produktion og viste billeder, som illustrede udviklingen i de smukke mønstre, som gjorde linned fra Køng Fabrik til noget helt enestående. Arkitekt Jesper Herbert Nielsen fortalte om spindeskolen og den omfattende restaurering af bygningen, som er ved at være afsluttet.  Anne-Marie Jacobsen fra Lokalhistorisk Forening Vintersbølle/Nyråd fortalte om sine forfædre fra væverslægten Apel, som indvandrede fra Tyskland og arbejdede for Køng Fabrik. Studiekredsen om Køng Fabrik kunne bidrage med tre indlæg: lederen af studiekredsen, arkæolog Per Ole Schovsbo berettede om landskaberne omkring Køng, som de så ud, da grundlæggeren af Køng Fabrik, storkøbmand Niels Ryberg købte området i 1774, og Axel Degn Johansson fra studiekredsen fortalte om den afvanding af Køng Mose, som Ryberg tog initiativ til. Karen Schou-Pedersen fra studiekredsen fortalte om H.C. Bunkeflods populære spindeviser, som udkom i 1783 inspireret af Rybergs tanker omkring opbygningen af Køng Fabrik og gav en smagsprøve på en af de muntre viser, som i foråret blev genudgivet af Køng Museums Støtteforening.
To museumsinspektører fra Museum Sydøstdanmark, Palle Birk Hansen og Berit Christensen satte perspektiv på indlæggene om Køng Fabrik ved at fortælle om lignende produktionsvirksomheder på sydsjælland. Palle Birk Hansen, som også er leder af Næstved Museum, tog os med tilbage til middelalderens Næstved, hvor der foregik en omfattende produktion af linned på Sct. Jørgensgården i Aaderup, og Berit Christensen drog paralleller fra etableringen af Køng Fabrik til anlæg  og drift af andre herregårdsindustrier, især Holmegård glasværk. John Holmer fra Museumsforeningen Sydsjælland og Møn afrundede symposiet med en gennemgang af museernes historie med henblik på at understrege betydningen af et samarbejde mellem professionelle museumsfolk og de mange ‘lægfolk’, som med ildhu og ikke ubetydelige kompetencer bidrager til forskning i og formidling af vores kulturhistorie.
Nedenfor er der links til manuskripter, som oplægsholderne venligt har stillet til rådighed for museets samling.  Klik på det ønskede link: