Køng Museum foredrag lørdag d. 24. oktober 2020.

Tekstil potentialet i nældefiber: Nældefiber som tidlig og nutidigt bæredygtigt tekstil i Danmark
og globalt. Af Ellen Bangsbo
Foredrag og fremvisning af Ellens samling af brændenældetekstiler fra Nepal og Indien samt
spindeprøver fra Danmark. Der vil være mulighed for selv at arbejde med nældefiber fra danske
nyligt høstede rå- samt rødnede brændenældestængler.
Ellens e-bog om forarbejdning af hør og andre plantefibre kan frit downloades fra www.vaevernes-
hus.dk
Sted: Køng Museum
Tid: Lørdag d. 24. oktober 2020 kl. 14 (eftermiddag)

Brændenældefiber er på vej til at blive anerkendt som en stærk og særdeles brugbar bæredygtig
plantefiber. Udgravning af gravhøje har påvist anvendelse af nældefiber i Danmark siden
bronzealderen, og nældefiber blev anvendt i Centraleuropa i det 19. århundrede, før man begyndte
at bruge bomuld. I løbet af 1920’erne blev der i Tyskland forsket i udvinding af nældefiber (Urtica
dioica L.), og under Anden Verdenskrig blev der i Danmark forsøgsvis dyrket nælde og hamp.
Forsøget lykkedes, men blev senere opgivet pga. lavt fiberudbytte. De sidste årtiers eksperimentelle
forskning med nældemarker flere steder i Europa vidner om den voksende internationale interesse
for bæredygtige tekstiler. Himalayas nælde, (Girardinia diversifolia), vokser i skovområder, og
modsat bomuld kræver den hverken omfattende vanding eller miljøskadelige pesticider. Fra denne
nælde kan der produceres et højt fiberudbytte og udvinding af denne lovende fiber har i de sidste
årtier været til stor gavn for lokalbefolkningen i Nepal samt flere steder i Indien.

Ellen Bangsbo
Uddannet tekstilformgiver fra Skolen for Brugskunst, København (1978). BA i tibetansk og MA i
Antropologi, Københavns Universitet (2001).
Ellen har omfattende feltarbejdserfaring ved asiatiske lokalsamfund, Tibet, Nepal og Indien.
Forskning i uddannelse for tibetanere i Tibet og i eksil samt indgående kendskab til vævning,
spinding og forarbejdning af plantefibre. Feltarbejde associeret til plantefibre og forarbejdning af
brændenældefiber: Danmark 1977-78 og 2018-20 samt Nepal 1979-80 og 2010.