Køng by

3.0 Køng by
3.1 Ejerlaug/matr. nr.
3.2 Tingbøger
3.3 Brandtaksationer
3.3.1 Syns- og taxationsforretning 1825-31
3.4 De forskellige huse og gårde
3.4.1 L.M.Wedels: Indenlands Rejse igjennem … danske Provinser 1799-1804

Køng Museum

Bygaden 27, 4750 Lundby

CVR nr. 33 63 03 95

Åbent i 2024 fra 24. marts til 27. oktober.