Kontakt

John Holmer - formand

Organisation, drift, økonomi og markedsføring

E-mail: john@holmer-as.dk

Tlf.: 40460112

Johnny R Madsen - næstformand

Næstformand

Mobil: 40404084

Bodil Mortensen - bestyrelsesmedlem, koordinator

Bestyrelsesmedlem, koordinator, kasserer, ansvarlig for reservation af rundvisninger af, grupper

E-mail: bodilmortensen@stofanet.dk

Mobil: 24623051

Annelise Høgh-Hansen, bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesmedlem, video og podcast producer.

Mobil: 31273723

Anne Hedeager Krag, bestyrlesesmedlem

Arranger sidste årlige efterårsudstilling

Mobil: 29663114

Birgitte Rønje og Anne Hedeager, udstillingsledere

Udstillingsleder

Hanne Jørgensen

Det rullende Hørværksted.

Tlf.: 5534 2906

Mobil: 2211 8925

Karis Rasmussen, vævekurser

Køng Museums væve- og spindeskole

E-mail: tinghoejtraad@gmail.com

Mobil: 30329650

Webmaster

Bente Jensen

E-mail: bente.lundby@gmail.com

Tlf.: 40381456

Køng Museum

Bygaden 27, 4750 Lundby

CVR nr. 33 63 03 95

Åbent i 2024 fra 24. marts til 27. oktober.