Museets drift er helt afhængig af det arbejde, der gøres i de frivillige arbejdsgrupper.  Der er altid plads til flere hænder, og der er mange forskellige spændende opgaver, der skal løses. Der vil i fremtiden blive lavet podcast med det arbejde grupperne laver, så det er muligt at høre alle de spændende ting de laver:

Museumsværterne holder museet åbent i åbningstiden og tager imod de gæster, der besøger vores udstillinger. 

Udstillingsgruppen er ansvarlig for museets skiftende udstillinger – kontakt til udstillere, opsætning, PR,  fernisering, nedtagning.  Henvendelse herom til Birgitte Rønje mail: birgitteroenje@gmail.com  tlf.:  51355406 eller Anne Hedeager mail: a.hedeager@gmail.com  tlf.: 29663114.

Køkkengruppen sørger for kaffe og kage i forbindelse med omvisninger af grupper og for bespisning ved Kunsthåndværkermarkedet, m.v.

Det rullende Hørværksted tager i løbet af sommeren ud på frilandsmuseer, markeder o.lign. og demonstrerer hvordan man i gamle dage bearbejdede hør fra plante til tekstiler.  Henvendelse herom til Hanne og Aage Jørgensen, tlf. 5534 2906.  Se mere om hørværkstedet her.

Vævegruppen. Vævegruppen arbejder med drejlsvævning, hvor man kan se forskellen på trend og islætseffekt, som på de gamle damaskduge. De fremstiller spændende skønne viskestykker og kan opleves en gang imellem i vores åbningstid. Der annonceres på hjemmesiden, hvornår de vil være der.

Spindeskolen er stedet, hvor der afholdes væve- og spindekurser. Leder og faste kursister deltager i husets udstillinger og ved Køng Museums særlige dage, kunsthåndværkermarked o.lign. – Kurser kan findes under punktet ’Undervisning’

Den tekstile arbejdsgruppe tager mod og registrerer duge og andre tekstiler fra Køng Fabrik. De viser tekstilerne frem på forespørgsel ved særlige lejligheder og indgår i al samarbejde, der har Køng-tekstilerne og -mønstrene som omdrejningspunkt. Ansvarlig for gruppen er Karis Rasmussen, mail tinghoejtraad@gmail.com eller tlf. 30329650

Den frivillige gobelingruppe oplæres af kunstner Ulrikka Mokdad i klassiske franske gobelinteknikker med henblik på at indgå i et fælles projekt, som skal udmunde i et ’Køng-tapet’, der skal hænge på museet, når det er færdigt. Yderligere information kontakt Karis Rasmussen på mail tinghoejtraad@gmail.com eller tlf. 30329650

Hørgruppen sår og høster hør, her kan der følges med i processen, fra frø til tråd -  lyt til hvad hørgruppen laver

Studiekredsen arbejder med at undersøge og formidle forskellige aspekter af den tidligere Køng Fabrik.  studiekredsen her.

IT gruppen arbejder løbende med at vedligeholde og udvikle hjemmesiden og Facebook, der optages videoer, laves podcast, samt indsamles fotomateriale til museets fotoarkiv. Henvendelse herom til Bente Jensen mail: bente.lundby@gmail.com tlf.: 40 38 14 56 Ring eller skriv, hvis der opleves fejl eller mangler ved hjemmesiden.

Sanggruppen synger og beskæftiger sig med Spindeviserne. Kontakt Bente Jensen mail bente.lundby.@gmail.com  tlf.: 40 38 14 56.