1725
Niels Ryberg fødes af en fæstebonde i Rybjerg Sogn i Sallings Nørre Herred på Mors

1733
Stavnsbåndet indføres, da der var en flugt af mennesker fra land til by

1738/39Frikøbes fra stavnsbåndet og flytter til sin onkel i Ålborg, der var købmand. Bliver oplært i denne forretning.

1750
Ryberg flytter til København og går i kompagniskab med Thygesen, hvorved selskabet Ryberg & Thygesen grundlægges.

Kolonikrig England mod Frankrig og De forenede Stater. Danmark neutral, hvorfor danske skibe i anden halvdel af 1700 tallet kunne sejle uhindret på de krigsførende landes havne og benytte de toldfrie ladepladser på de Dansk Vestindiske Øer mv.

Ryberg skaber sin formue på handel, skibsrederi, søassurance og bankforretninger. Ryberg bliver en meget rig mand og erhverver sig et stort palæ i Store Kongensgade i København og lystejendommen Frederiksgave på Fyn.

1765Niels Ryberg gifter sig med Margaretha Dorothea Otte, datter af kancelliråd Otte i Ekernførde. De fik to sønner, Fridericus i 1766 og Johan i 1767. Sidstnævntes fødsel kostede moderen livet. Samme år dør den ældste søn efter en vaccination for kopper. Noget man netop indførte på denne tid. Ryberg giftede sig efter tidens tradition aldrig igen.

1766
Kong Christian den VII indsættes – den sindssyge konge. Struensee får gradvist indflydelse.

1771
Linnedmanufakturen ved Almindeligt Hospital i København grundlægges. Ryberg bliver udnævnt til ulønnet direktør. Formålet var at fremme den hjemlige industri ved at oplære fattige børn i et fag, så de kunne forsørge sig selv og deres familier. Stort problem for staten med den udbredte fattigdom.

Ryberg indkalder engelske eksperter til igangsætning af en dansk produktion ved linnedmanufakturen i København. Det viste sig, at danskavlet hør havde en for ringe kvalitet til de engelske væve. Man måtte derfor forbedre den danske høravl med udenlandsk hørfrø fra Skotland, Tyskland, Letland m.fl.

1772Struensee halshugges. På trods af et tæt bånd til magthaverne i landet forstod Ryberg alligevel at lede sine forretninger uskadt gennem dette magtskifte.

Ryberg køber sit palæ i St. Kongensgade i København, hvorfra han driver sin forretning og har sin private bopæl.

1774
Auktion af krongodset i Vordingborg. 12 udstykninger, hvoraf Ryberg køber jordegodset Øbjerggaard, hvor der endnu ikke var bygninger samt hele landsbyen Køng med gårde, kirke og det hele (måske hører Ring også med ?). På grund af jordens lave beliggenhed var den meget velegnet til hørproduktion.

Eksperter fra København udarbejdede et landskabsprojekt for hele landsbyen. Alléen mellem hovedgården og fabrikken blev anlagt og vejnettet blev rettet ud, så man nemmere kunne transportere produkterne rundt.

1778
Påbegyndes bygningerne af avlsgården, hvoraf der nu kun er to bygninger tilbage. Voelker fra Thüringen ansættes som direktør for Køng Fabrik.

1778/1779
Grundlæggelse af Spindeskoler i Køng og Ring. Skolestue til 40 piger. Spindeskolen i Køng var identisk med den rytterskole, som lå opført på det andet gadehjørne, hvor nu forsamlingshuset ligger. Der var ansat en spindemoder til undervisning af pigerne både i dansk, regning og spinderi. Børnene fik penge for deres arbejde, hvilket gjorde, at mange forældre var lidt mistroiske over at sende deres piger i skole.

1780
Linnedmanufakturen i København nedlægges.

Patriotisk selskab i Næstved oprettes til udbredelse af Spindeskoler.

1781Linnedvæveriet er nu fuldt udbygget i Køng. Hovedbygningen i nyklassisistisk stil. Der er to vævevæksteder. Københavnske medarbejdere fra det nedlagte linnedmanufaktur ansættes i Køng og væve mv. flyttes til Køng.

1783
Der produceres almindeligt lærred og lidt drejl

1784
Damaskvævning påbegyndes og der produceres mest til lager.

1787
Fabrikken leverer dækketøj og sengelinned til det danske hof. Da det blev kendt, at Køng Fabrik leverede til kongehuset, blev produkterne for alvor kendt, og salget kom i gang. Etablerer udsalg på Børsen i København.

1788
Stavnsbåndet ophæves

 

1790’erneKirken ombygges totalt. 2 nye fløje og stort tårn – også i nyklassisistisk stil.

1793
Hospitalet bygges. Fri bolig og et kontant beløb til alle beboere. Der er 5 etværelses lejligheder til 10 beboere samt en sygestue og en samlingsstue.

1804
Ryberg dør 31. august – 78 år gammel

1807
Ryberg oplever heldigvis ikke at den danske flåde ødelægges af englænderne.

1813
Statsbankerot

1814
Fred i landet. Statslån optages for at drive fabrikken videre med sikkerhed i blandt andet Øbjerggård og Køng Fabrik (og Rybergs lystejendom Frederiksgave på Fyn).

1819Voelker dør.

1820
Ryberg & Co erklæres konkurs. Staten overtager driften af Køng Fabrik og ansætter Voelkers enke som direktør. Fabrikken omdannes til Det kongelige Linnedmanufaktur på Køng. Fabrikken moderniseres og bliver det førende damaskvæveri i kongeriget. Medarbejderne var højt specialiserede kunsthåndværkere.

1836
Staten sælger til en privatperson – handelsmanden Klingberg

1846
Øbjerggaard får tilført en hovedbygning

1852Fabrikken købes af handelsfuldmægtig O.F. Olsen, som i 1851 havde købt Blegeriet i Vintersbølle. Han havde i mange år forpagtet fabrikken af Klingberg. Fabrikken flytter til Vintersbølle, hvor man hidtil har fået stofferne bleget. Hovedparten i Køng rives ned og fragtes til Vintersbølle.

1855
Kongedugene produceres til Christiansborg Slot

1863/1866Fabrikken producerer brudeudstyr til Christians den IX’s døtre – Prinsesserne Alexandra, Dagmar og Thyra.

1872
Fabrikken erhverver medaljer til den nordiske industriudstilling

1888Fabrikken erhverver medaljer til den nordiske industriudstilling, men bliver udkonkurreret af moderne tekstilfabrikkers maskinvæve.

1906
Bygningerne i Vintersbølle sælges. Flytning af produktion til Dragør, hvortil Ryberg tidligere havde overført produktionen af hørlærred.

1906-1924
Salg af restvarelageret i København

1924Apel og Schultze afleverede den sidste bestilling til Christiansborg Slot. Der var indrettet en vævestue i slottes kælder.
Schultzes væv er fremstillet til Køng Fabrik omkring 1794 til produktion af damask-drejl.

 

Hanne Tommerup
20. august 2011