Køng Museums Støtteforening, logo, jpeg1757 havde Niels Ryberg set linnedfabrikation i Bretagne

1758 anbefales høravl bl.a. i Norden af den tyske forfatter von Justi

1760 kom Chr. Gottfried Voelker (1746-1819) i handelslære i Altona, hvor han fik kendskab til lærredshandel

1764 giftede Niels Ryberg (1725-1804) sig med Margareta Dorothea Otte (1749-67), datter af Frederik Wilhelm Otte (1715-66), der var borgmester i Eckernførde, grundlægger af en linnedfabrik i Slesvig i 1757 og med til at købe Frederiksgave i 1765.  Året efter blev Ryberg ene-ejer.

1771 blev Niels Ryberg direktør for fabriksvæsnet ved Almindeligt Hospital i København og oprettede et lærredsmanufaktur (1771-80).

1772 var Voelker med til at grundlægge et fattigspinderi i Husum.

1773 blev Voelker fuldmægtig ved en lærreds- og drejsfabrik i Husum, som ophørte i 1777.  Voelker forsøgte at videreføre den og fik tilladelsen i 1778, men var i mellemtiden engageret på Øbjerggård.

1774 købte Ryberg Øbjerggård (ved Ditlev Staal 1774-1778) og opfører i 1778 avlsbygninger til driften af hovmarkens landbrug.

1776 (3. januar) udarbejdede Ryberg en betænkning til Kongen om fabriksvæsnet i Danmark – der kunne spares udenlandsk valuta ved fremme af bl.a. høravlen.

1777 et blegeri (efter hollandsk måde) var indrettet i Vintersbølle skov, skriver Trap (5. udg. 1955) – sikkert af lokale beboere og det kan være her, Ryberg i 1780 bad bønderne om at afstå græsningen – i så fald var området blevet del af Øbjerggård gods allerede i 1774.  Et handelsblegeri (efter skotsk og irsk måde med maskiner trukket af vandkraft, hvortil kommer maskiner til efterbehandlingen af varerne) planlægges i 1786 og opføres i Vintersbølle ca. 1800.

1777/78 påbegyndte Voelker høravlen på Øbjerggård (hørdyrkningsforsøg: for at udvælge bedre hørsorter til det danske klima – hørberedningsanlæg med en uddannet heglemester)

1778 (1. november) igangsattes spindeskolen i Køng (tavle 1780)

1779 igangsattes spindeskolen i Ring

1780 Almindeligt Hospitals lærredsmanufaktur ophørte i København

1780 Næstved Patriotiske Selskab stiftedes (nedlagdes 1809)

1781 Mesterhus og vævebygningerne opførtes

1787 Voelker giftede sig med Hedevig Margaretha Otte (1765-1829) og flyttede ind i Mesterhuset.

 

Per Ole Schovsbo, november 2012