Gl. Øbjerggard (Køng Fabrik)
Den fornemme gulkalkede nyklassicistiske bygning med tegltag er opført af Ryberg i
1780 med to ens lejligheder over en fælles kælder som sydfløj i et trefløjet anlæg
med to ens spindeværkstedet mod bygaden. Der var også en trefløjet avlsgård mod
sydøst der dannede en gårdrum sammen med Gl. Øbjergaards bageri, bryggers og

brændehus mod sydvest. I de følgende år blev der opført den ene bygning med
tegltag efter den anden til fabrikken (og hovedgården) langs den regulerede bygade
så hele landsbyen mindede om et mini Christiansfeld. Gl. Øbjerggaards øsltlige

lejlighed var oprindelig bolig for fabriksmesteren (fabrikøren) Christian Gottfried
Voelker, hvis mindestøtte nu står ved husets sydlige facade ikke langt fra husets
oprindelige brønd. Denne del af huset fortsatte som mesterbolig indtil fabrikøren
Christian Hansen 1822 byggede en sidebygning mod vest der stod indtil 1993, hvor
den blev nedrevet i forbindelse med restaureringen af Gl. Øbjerggaard. Husets
vestlige lejlighed var formentligt tiltænkt Øbjerggaards forvalter og blev siden
fabrikkens garnmagasin, rendestue og kontor. Fabrikken flyttede i 1851-52 til
Vintersbølle Bleg og Gl. Øbjerggaard blev udlejet til bolig for 5 familier.Bygningen blev fredet i 1945 og restaureret i årene 1994-99. Den ejes af Rosenfeldt
gods og som afdeling af Museum Sydøstdanmark anvendes den til museum for Køng
Fabrik og moderne tekstildesign med hovedvægten på hør. Museet drives af
museets støtteforenings frivillige.
Et hæfte om fabrikkens historie kan købes i museets butik ligesom et hæfte med et
udvalg af fabrikkens vævemønstre. En bog om fabrikkens historie er udarbejdet og kan købes i museumsbutikken og på nettet.

 

Køng Museum

Bygaden 27, 4750 Lundby

CVR nr. 33 63 03 95

Åbent i 2024 fra 24. marts til 27. oktober.