Spindeskolen
Øbjergaards Spindeskole i Køng er opført på bygaden i 1780 som en nøjagtig kopi af
rytterskolen fra 1720/21, der lå på den anden side af indkørslen til Øbjergaards Allé.
Rytterskolen blev revet ned i 1906 og erstattet af en større skolebygning, der i dag
tjener andre formål.
Spindeundervisningen i Køng startede i 1778 og året efter i Ring. Det lader til at man
spandt i private hjem indtil spindeskolerne kunne tages i brug. Spindeskolen i Køng
havde foruden skolestuen et køkken, spisekammer, stue og soveværelse til
spindemoderen. Spindeskolen i Ring eksisterer ikke længere mens spindeskolen i
Køng blev fredet i 1945 og restaureret i 2013. Den ejes af Den selvejende Institution
Køng Museer.
Det første år havde spindeundervisningen i Køng været besøgt af 36 piger i alderen
4-10 år, hvoraf ingen havde spundet før. Målet var at oplære dem i et håndværk, så
de kunne undgå at sulte og tigge.
Børnene gik i rytterskolen om formiddagen i vintersæsonen. Om eftermiddagen kom
pigerne til spindeskolen indtil kl. 10-11 om aftenen, mens en del af drengene hjalp til
i fabrikkens hørinstitut med at berede hørren til spinding eller hjalp væverne på
værkstederne. Når pigerne kunne spinde tråd der kunne bruges i væveriet, fik de
betaling efter garnets løbelængde og finhed. En spindeskole med 30-40 spindepiger
der kun spandt den halve dag kunne knap nok holde to væve i gang – så der skulle
tilføres meget garn udefra til fabrikkens 22 væve.

Til underholdning og opdragelse blev der 1783 skrevet særlige viser til de spindende
piger. En moderne udgave af spindeviserne med noder udgivet af Karens Schou-
Pedersen i 2017 kan købes i museets butik.

Køng Museum

Bygaden 27, 4750 Lundby

CVR nr. 33 63 03 95

Åbent i 2024 fra 24. marts til 27. oktober.