Vævekurser 2024

Køng Museums væve-og spindeskole
2024

Adresse:
Spindeskolen, Bygaden 22, Køng, 4750 Lundby

Leder:
Karis Rasmussen, tlf. 30329650, tinghoejvej60@mail.dk
Køng Museums væve- og spindeskole fungerer som en selvstændig kursusvirksomhed med tæt tilknytning
til Køng Museum. Formålet er at formidle kendskab til gamle tekstile håndværk i relation til museets
historie og sætte dem ind i en nutidig kontekst, hvor den enkelte kursist får mulighed for at eksperimentere
og udvikle egne evner.

 

 


facebook@spindeskolen

Podcast om spindeskolen og hospitalet, væver Karis Rasmussen fortæller historien om spindeskolen og Annelise Høgh-Hansen fortæller om Hospitalet til Anne Vinter.

Køng Museum

Bygaden 27, 4750 Lundby

CVR nr. 33 63 03 95

Åbent i 2024 fra 24. marts til 27. oktober.