Om Biblioteket

Revideret 13.10. 14

 Biblioteket indeholder Køng Museums Støtteforenings Materialesamling

Køng Museers arkiv på Gl. Øbjerggård etableredes i løbet af 1997 med en administrativ del (A-sager) og kulturhistorisk del (M-sager).

 Det administrative arkiv indeholdt alle de sager som ikke tilførte institutionen antikvariske oplysninger – fx museets vedtægter, referater af bestyrelsesmøder, årsregnskaber, udlåns- og samarbejdsaftaler, tilsynsrapporter, personalesager, mm. Dette arkiv (undtagen personalesagerne der er udtaget) indeholder information om museets etablering fra 1993, dannelsen af støtteforeningen i 1994 og Gl. Øbjerggårds restaurering. Det er derfor blevet en del af Støtteforeningens materialer – registreret under undersøgelser (13.1.). Det er principielt klausuleret i 30 år og lagt i arkivkasser på Gl. Øbjerggård.   

Det kulturhistoriske arkiv indeholdt alle de sager som tilførte institutionen antikvariske oplysninger – fx fotokopier af litteratur om Køng Fabrik, arkivalier, kort, fotografier og beretninger fra arkæologiske og bygningsmæssige undersøgelser (1997-2000). Arkivet indeholdt også en registrant over museets beskedne genstandssamling bestående dels af hjemlån fra andre museer (fx væven fra Den Gamle By i Århus, jaquard-maskinerne fra Hørvævsmuseet på Krengerup, olielampen, heglerne og skættemaskinen fra Lundby Landbrugsskoles Museumssamling – nu: Landbrugsmuseet Gl. Estrup) – dels prøver af beslag og  farver (på murpuds), oprindelige trapper og gulvfliser af Ølandssten, lærredstapeter, messinghåndgreb, mm. der fremkom i forbindelse med bygningens restaurering indtil 1999.

Efter museets fusion i 2003 med Sydsjællands Museum (nu: Museum Sydøstdanmark) blev en del af arkivets samlinger overført hertil (kort, større fotokopierede håndskriftsamlinger, mv.) andre dele blev permanent udlånt til Køng Sognearkiv (fotokopier af kirkebøger, folketællingslister, mv.). Institutionens håndbibliotek, en del af genstandssamlingen (fx olielampen og messinghåndgrebene) er bortkommet.

Efter Støtteforeningens Materialesamling er etableret, er det lykkedes at genskabe hovedparten af det kulturhistoriske arkiv på Gl. Øbjerggård. Samtidigt har man kunne lægge registreringer, transskriptioner og undersøgelser ud på foreningens hjemmeside, således at materialet gøres tilgængeligt for alle interesserede.

Materialesamlingen indeholder principielt kun kopimateriale – idet originalt materiale afgives til et arkiv (eller museum), der tager ansvar for registrering og bevaring. Tryksager som kort, billeder og bøger anses dog for at være kopimateriale og erhverves og registreres derfor på samme måde som fotokopierne.

Til materialesamlingen udarbejdes løbende en registrant over de trykte kilder, litteratur, fotos, billeder, kort og opmålinger og en journalplan for placeringen af de utrykte kilder (undersøgelser og arkivalier) i hængemapper. Begge er tilgængelige på Støtteforeningens hjemmeside.

 Når og hvis materialesamlingen ikke længere kan administreres af Støtteforeningen er det besluttet at den tilbydes Køng Sognearkiv, således at den bliver i lokalområdet.

 

Køng den 29.6. 2014

 

Hanne Tommerup
Formand
Køng Museums Støtteforening

 

Per Ole Schovsbo
Konsulent
Køng Museums Støtteforening

Køng Museum

Bygaden 27, 4750 Lundby

CVR nr. 33 63 03 95

Åbent i 2024 fra 24. marts til 27. oktober.