Køng sogn

1.0. Køng Sogn1.1 Administrative inddelinger/historie
1.1.1 Stednavne i Køng sogn
1.1.2 Brandtaxationer

1.1.2 Axel Degn Johansson og Ivan Ingemansen: Køng Sogns Historie og natur

1.2 Jordbundsforhold/topografi
1.2.1 Per Ole Schovsbo: Det rybergske landskab
1.2.2 Axel Degn Johansson: Lige veje til bane, bro og gård (in: 4750-avisen nr. 30, oktober 2006)

1.3 Kortlægning (alle kort gengives med tilladelse fra Geodatastyrelsen). Hvis de ikke fremtræder tydeligt nok, kan man prøve at trække dem ned direkte fra Geodatastyrelsens hjemmeside:

www.gst.dk  –  Se på kort –  Digitale kort – Historiske kort – Historiske kort på nettet – Økonomiske kort – Rytterdistrikstkort – Vordingborg – så er de der!
1.3.1 Rytterdistriktskort 1720
1.3.2  Conceptkort over Hammer og Baarse Herred.  Videnskabernes Selskab 1767-68. Kortet er opdelt i 6 dele:
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.2.4
1.3.2.5
1.3.2.6
1.3.3 Rytterdistriktskort over Køng By 1770 (Bugges kort)
1.3.4 Rytterdistriktskort over Køng Gårde 1771 (Bugges kort)
1.3.5 Køng 1774 (Berner)
1.3.6 Matrikelkort over Køng by 1778, del 1
1.3.7 Matrikelkort over Køng by 1778, del 2
1.3.8 Køng 1893, Høje målebordsblad 1:20000
1.3.9 Forskellige Kort over Køng

1.3.10 Link til reliefkort    – for vejledning i brug af reliefkort tryk HER

1.4 Nationalmuseets sognebeskrivelse/arkæologi

1.5 Lille Gurre
1.5.1 Axel Degn Johansson: Lille Gurre og Tovesagnet 1(in 4750-avisen, 5. årgang nr. 48, maj 2008)
1.5.1 Axel Degn Johansson: Lille Gurre og Tovesagnet 2 (in 4750-avisen, 5. årgang nr. 48, maj 2008)

1.6 Køng Gårde (kort 1771: se 1.3.4)
1.7 Matriklerne i 1600-tallet

1.8 Folketællinger
1.8.1  Link til folketælling Køng/Sallerup 1801 (Family Search)
1.8.2 Link til folketællinger på Statens Arkivalier online

1.9 Kirkebøger
1.9.1 Link til kirkebøger på Statens Arkivalier online

1.10 Vildtbanegrøften

1.11 Kyllebækhuset
1.11.1 Syns og taxationsforretning 1825-31

1.12 Rytterdistriktet
1.12.1 Axel Degn Johansson: Vordingborg Rytterdistrikt (in 4750-avisen, december 2006)
1.12.2 Axel Degn Johansson: Bonde og Rytter (in 4750-avisen, januar 2007)
1.12.3 Axel Degn Johansson: Salget af Vordingborg Ryttergods
1.12.4 Rytterdistrikt – Wikipedia

1.13 Rytterskolen
1.13.1 Axel Degn Johansson: Rytterskoler 1 (in 4750-avisen, februar 2007)
1.13.1 Axel Degn Johansson: Rytterskoler 2 (in 4750-avisen, februar 2007)
1.13.2 Rytterskolerne i Vordingborg Rytterdistrikt

1.14 Moderne planlægning

Køng Museum

Bygaden 27, 4750 Lundby

CVR nr. 33 63 03 95

Åbent i 2024 fra 24. marts til 27. oktober.