Vævekurser 2023

Køng Museums væve-og spindeskole
2023

Adresse:
Spindeskolen, Bygaden 22, Køng, 4750 Lundby

Leder:
Karis Rasmussen, tlf. 30329650, tinghoejvej60@mail.dk
Køng Museums væve- og spindeskole fungerer som en selvstændig kursusvirksomhed med tæt tilknytning
til Køng Museum. Formålet er at formidle kendskab til gamle tekstile håndværk i relation til museets
historie og sætte dem ind i en nutidig kontekst, hvor den enkelte kursist får mulighed for at eksperimentere
og udvikle egne evner.

Der afholdes aftenkurser hver tirsdag aften fra 18.30 til 21.30 året rundt. Max. deltagere 8.

 


facebook@spindeskolen

Podcast om spindeskolen og hospitalet, væver Karis Rasmussen fortæller historien om spindeskolen og Annelise Høgh-Hansen fortæller om Hospitalet til Anne Vinter.

Køng Museum

Bygaden 27, 4750 Lundby

CVR nr. 33 63 03 95

Åbent i 2024 fra april til sidst i oktober.