Åbn Google Crome og skriv:                                                                                                     

Arealinfo

 og vælg derefter:

Danmarks Miljøportal – arealinfo.dk

 Så kommer der et skilt:

Danmarks Miljøportal

Data om miljøet i Danmark

og

Et Danmarkskort (giv tid)

Vælg et område:

Et område (f.eks. Køng) vælges ved at klikke med musen et sted på Køngområdet

Zoome ind og ud:

Scrolle frem og tilbage på kortet, hvor Køng ligger

Navigere:

Trække med musen og samtidig holde venstretasten nede

I skærmbilledets øverste venstre hjørne ses boksen/fanen:

Her kan jeg…

Tryk på den og vælg f.eks.:

Tænde/slukke lag (men der er mange andre muligheder – f.eks. vise/skjule værktøjslinie)

Vælg ’reliefkort’:

Sæt flueben ved ‘Højdemodel’

Husk, at det kan tage mange sekunder for maskinen at ’opdatere’ og stille skarpt, hver gang man flytter eller vælger nyt kort. Hav tålmodighed.

Hvis man evt. vil se relief-kortet i relation til ’virkeligheden’ fra luften eller f.eks. i forhold til landkortene:

Sæt flueben ved f.eks. Ortofoto 2012 og/eller ’Hist. kort, høje målebordsblade’.

(Men der kan principielt være flueben alle kort samtidig)

Ved at bruge gennemsigtigheds-skyderen ud for hvert kort kan man nu se sammenhængen mellem de enkelte kort. De passer præcist til hinanden.

Gunnar Stobbe, februar 2014