Køng Fabrik

6.0. Køng Fabrik

6.1. Historie
6.1.1. Per Ole Schovsbo: Noter til Køng Fabriks historie
6.1.2 Per Ole Schovsbo: Bygningsfortegnelse, Køng Fabrik, skitse
6.1.3 L.M.Wedels: Indenlands Rejse igjennem … danske Provinser 1799-1804
6.1.4 Per Ole Schovsbo: Tidlig linned-fabrikation i Danmark
6.1.5 Hanne Tommerup: Korte facts om Køng Fabrik

6.2. Køng fabrik 1774-1851
6.2.1 Rybergs ansøgning til Commercekollegiet 1786
6.2.2 Charlotte Paludan: Køng Fabrik 1774-1804

6.3. Statsdrift 1820-36
6.4. Vintersbølle 1851-1906

6.5.  Amager, mm 1906-23
6.5.1 Besøg på Dragør Lokalarkiv d. 12/8-2014

6.6. Fabrikkens produktion
6.6.1 Voelkers efterretning om Køng Fabrik 1786
6.6.2 Kalkulationsbog for Køng Fabrik 1783-86 i uddrag transkriberet af P.O. Schovsbo

6.6.1. Væveteknik
6.6.1.2 Mønsterbøger
6.6.1.3 Mønstrenes No. og Navne 1826(kilde: seddel indlagt i kalkulationsbog transkriberet af P.O. Schovsbo)
6.7. Charlotte Paludans undersøgelser
6.8. Per Ole Schovsbos undersøgelser
6.9. Personale
6.9.1. Vævere – se fanebladet “Personalhistorie”
6.10. Køng Plaster
6.10.1 Annonce for Kjøngs Plaster i Vordingborg Dagblad, Januar 1888

6.11. Taksation 1825
6.11.1 Syns- og taxationsforretning 1825-31
6.12. Brandtaksation
6.12.1 Brandtaxation af Øbjerggaard og fabriksbygninger 1778

6.13. Gl. Øbjerggård
6.14. Opmåling og dokumentation
6.14.1. Lærredstapet
6.15. Jesper Herbert Nielsen undersøgelser
6.16. Restaurering
6.17. Øvrige bygninger
6.18. Lerjordshuse
6.18.1 L.M.Wedels: Indenlands Rejse igjennem … danske Provinser 1799-1804
6.19. Væveværksteder
6.20. Hørværksteder
6.21. Tørreovn
6.22. Hestegang og maskiner
6.23. Køng Marketenderi/Kro
6.24. Toldregnskaber

Køng Museum

Bygaden 27, 4750 Lundby

CVR nr. 33 63 03 95

Åbent i 2024 fra 24. marts til 27. oktober.