Biblioteket

Biblioteket er et webbibliotek og ikke et udlånsbibliotek, her findes mange spændende faktaoplysninger, der er en del af alt det materiale, der er brugt til bogen om "Køng Fabrik" som historie forsker Per Ole Schovsbo, sammen med støtteforeningens studiegruppe, har fundet oplysninger igennem flere års arbejde.via lokal historiske arkiver og Rigsarkivet.

Køng Museum

Bygaden 27, 4750 Lundby

CVR nr. 33 63 03 95

Åbent i 2024 fra 24. marts til 27. oktober.