Øbjerggård gods

4.0. Øbjerggård gods

4.1. Ejerlaug/matr. nr.
4.2. Historie
4.3. Krongodsets salg 1774
4.4. Kort over Øbjerggård gods 1791

4.5. Fæsteprotokol 1774-1895
4.5.1 Fæste Protocoll fra Øebierggaard Gods, 1. del: 1774-1800
4.5.2 Fæste Protocoll fra Øebierggaard Gods, 2. del: 1800-1848
4.5.3 Fæste Protocoll fra Øebierggaard Gods, 3. del: 1848-1895
4.5.4:Fæste Protocoll fra Øebierggaard Gods, Personregister 1774-1895

4.6. Hoveriet
4.6.1 Voelkers indberetning til rentekammeret 1805

4.7. Produktion

4.8. Personale

4.9. 1700-tals bygninger, alleen og parken
4.9.1 Bygningsfortegnelse, Øbjerggaard, skitse

4.10. Taksation 1825
4.10.1 Syns- og taxationsforretning 1825-31

4.11. Brandtaksationer
4.11.1 Brandtaxation af Øbjerggaard og fabriksbygninger i 1778

4.12. Hovedbygningen

4.13. Avlsbygninger

4.14. Fæstehuse og gårde

Køng Museum

Bygaden 27, 4750 Lundby

CVR nr. 33 63 03 95

Åbent i 2024 fra 24. marts til 27. oktober.