Studiekreds om Køng Fabrik

Køng Museums Støtteforening, Lokalhistoriske Forening  for Vintersbølle/Nyråd og Køng Sognearkiv begyndte i oktober 2012  en studiekreds, hvor man selv og sammen med andre under kyndig vejledning kunne få lejlighed til at grave i historien om Køng Fabrik – både da den lå i Køng og efter den flyttede til Vintersbølle.  Det har været nogle meget interessante aftener, og studiekredsen fortsætter sit arbejde i vinteren 2016-17, for der er stadig meget at tage fat på.  Nye deltagere er velkomne!

Deltagerne får adgang til en række spændende materialer, som på forskellig vis belyser Køngs og Vinterbølles historie, og man kan alene eller sammen med andre i studiekredsen fordybe sig i nogle af følgende emner:

  • Hvordan så byerne og landskabet omkring ud, da Niels Ryberg grundlagde Køng Fabrik i slutningen af 1700tallet?
  • Bygningerne i Køng og Vintersbølle – hvordan så de ud – hvordan ser de ud nu?
  • Beboerne i Køng og Vintersbølle i ’gamle dage’ – hvem var de? Find din slægt!

Målet er at kombinere linnedfabrikkens og blegens historie med slægts- og bebyggelseshistorie fra 1700-tallet til vore dage, og resultaterne af studiekredsens arbejde vil løbende blive lagt ind på Køng Museums hjemmeside, så de kan komme andre til gode. Se fanebladet ‘Bibliotek’.

I sæsonen 2012-13 var Per Ole Schovsbo  en fantastisk oplægsholder og forsøgte meget pædagogisk at lære os nogle metoder til at arbejde mere selvstændigt i arbejds-grupperne. Vi fik blandt lært noget om læsning af historiske kort og læsning af gotisk håndskrift, og nogle af deltagerne blev så selvstændige, at de kunne holde kurser for os andre.

I sæsonen 2013-14 har vi prøvet at arbejde mere selvstændigt i forskellige arbejdsgrupper, og i foråret 2014 har vi mest samledes omkring nogle foredrag og ekskursioner.  Sæsonen sluttede med en vandring i Køng Mose. Sæson 2014-15 har vi især interesseret os for emnet de fattige, og vi sluttede sæsonen med en ekskursion til Forsorgsmuseet i Svendborg m.m.

I sæson 2015-16 hørte vi en del om møller, idet flere fra studiekredsen er med i udgravningen og den påtænkte restaurering af Theisens gamle papirmølle i Vintersbølle Skov – ikke langt fra Blegen, som jo også er en vigtig del af historien om Køng Fabrik. En studiekredsdeltager tog i løbet af sæsonen til Rigsarkivet i København og fik affotograferet Køng Fabriks kalkulationsbøger 1826-36.  Sæsonen sluttede med en udflugt til Køge, hvor vi besigtigede det nyrestaurerede Køge Museum og det nyåbnede Borgringsanlæg for måske at få lidt inspiration til en fornyelse af Køng Museum.

Siden 2017 har studiekredsen beskæftiget sig med udarbejdelsen af et hovedværk i bogform om fabrikkens historie. Bogen” Køng Fabrik – industrieventyret i Sydsjælland” er skrevet af Per Ole Schovsbo og udkommer sommeren 2020. Bogen er blevet til efter et stort researcharbejde hovedsageligt foretaget af Per Ole Schovsbo. Studiekredsens medlemmer har bistået efter bedste evne med fremskaffelse af dokumentation for undersøgelserne og adskillige gennemlæsninger af manuskriptet.

Efter bogens udgivelse vil studiekredsen arbejde med Køng Museums udstilling i den permanente samling om fabrikkens historie, hvor de fine duge og servietter er udstillet.

Nye medlemmer af studiekredsen er altid velkommen.