Her finder du små Podcast med historier fra den tidsperiode, da Køng var en driftig by, med stor produktion af hør der kunne spindes til tråd og væves til lagner, duge, viskestykker dækservietter oma. Mange af historierne kommer fra en ny bog, der blev udgivet i 2020, som frivillige og historie forsker Per Ole Schovsbo har arbejdet intents og længe med at finde kildemateriale til, via rigsarkivet og andre lokalhistoriske steder. Bogens titel er “Køng Fabrik” en pixi udgave hedder, “Køng fabrik – kort fortalt” som kan købes i butikken.

Podcasts serie om Køng by og Køng Museum

En spændende serie med podcast i og omkring Køng by, tidens fortælling om arbejdslivet da Køng var en linned fabriksby.

 

Vinteren 2022-2023

NR.1  Annelise Høgh-Hansen (AHH) har en gæst med  til Landsbyen Køng. Om den forvandling, der i slutningen af 1700-tallet overgik det fattige landsbysamfund, da rigmanden Niels Ryberg udvalgte stedet til en “moderne” hørvævsfabrik.

NR.2  (AHH) fortæller videre til sin gæst
Gl. Øbjerggård. Museets hovedbygning, Gl. Øbjerggård fortæller en historie om hørberedning, damask-vævning og om selve hørvævsfabrikkens udvikling.

NR. 3.(AHH) Samtaler med væver Karis Rasmussen og en gæst får en guidet tur.
Spindeskolen og Hospitalet.

NR 4. Jacuard-væven på Køng Museum (AHH) Samtaler med  Bent Bille Hørvævsmuseet Krengerup og Per Ole Schovsbo Køng Museum ved jacuard-væven på Køng Museum

NR. 5  (AHH) samtaler med Per Ole Schousbo. Historikeren Per Ole Schousbo fortæller om personen Niels Ryberg, som er ophavsmanden til den køngske hørvævs-industri.

Vinteren -2023-2024

Nr. 6. (AHH) samtaler med Ebbe Bentsen en lokal beboer i Køng, Ebbe fortæller sin historie og har boet i Museumsbygningen. "Fra ruin til museumsbygning."

Nr. 7. Apel
Sammen med Anne Marie Jacobsen besøges Beværterhuset i Vintersbølleskoven, hvor hendes forfædre
boede og var en væver fra Køng.

Nr. 8. Familien Sandberg vævere, Annelise samtaler med Hanne Haarding om vævemesteren Sandberg, som med stor dygtighed styrede damask-virksomheden, mens den var på sit højeste.

Nr 9. Hvordan vælges de skiftende udstillinger

Køng Museum

Bygaden 27, 4750 Lundby

CVR nr. 33 63 03 95

Åbent i 2024 fra 24. marts til 27. oktober.