Vintersbølle bleg

9.0. Blegen og blegning
9.0.1 Blegen 1808. Kort og Matrikelstyrelsen.(Nyraad og Vintersbølle Jorder, Matrikelkort)

9.1. Historie
9.1.1 L.M.Wedels: Indenlands Rejse igjennem … danske Provinser 1799-1804
9.1.2 Per Ole Schovsbo: Vintersbølle Blegeri og Linnedfabrik ca. 1800-1908
9.1.3 Vintersbølle Blegeri

9.2. Bygninger

9.3. Personale
9.3.1 Charles Burd – den første blegemester på Vintersbølle Blegeri

9.4. Erindringer

9.5. Beværterhuset

9.6 Brandtaxationer
9.6.1 Syns- og taxationsforretning 1825-31

9.7 Blegemetoder
9.7.1 Grundig Anvisning til at blege spundet og vævet Linned (1798), uddrag
9.7.2 Lidt om blegning – folder fra Lokalhistorisk Forening for Vintersbølle/Nyråd

Køng Museum

Bygaden 27, 4750 Lundby

CVR nr. 33 63 03 95

Åbent i 2024 fra 24. marts til 27. oktober.