Version juni 2013

Per Ole SchovsboStøtteforeningen
for Køng Museum

 Fæste Protocoll for Øebierggaard Gods – 3. del

 Personregister 1774-1895

Både navnestoffet, stillingsbeskrivelserne og sidehenvisningerne er korrigeret efter protokolteksten og selvejerne er medtaget, således at navnestoffet er væsentligt udvidet. Navnenes rækkefølge er ikke alfabetisk men kronologisk og de samme navne optræder flere gange. Afgående fæstere er ikke systematisk medtaget i registeret.

 

[år]: er det år fæstebrevet blev oprettet

[navn]: fæsterens navn

[stilling/sted]: fæsterens stilling og bosted

[fol.]: sidenummer i fæsteprotokollen.

gdm: gårdmand

hmd: husmand

 

OBS: fol 69v og 70r mangler!

 

(295r) Personregister: A

 

[år]           [navn]                                          [stilling/sted]              [fol.]

1776         Andersen, unge Peder                  hmd Køng                 11v

1778         Andersen, gl. Peder                     hmd Køng                  18r

1780         Axelsen, Rasmus                         gmd Ring                   21v

1780         Andersen, Niels                           gmd Køng                  22r

1783         Axelsen, Rasmus                         Nylykkegård              96r

1784         Andersen, Peiter                          smed i Køng               30r

1787         Andersen, Hans                           Holtehuset                  40v

1788         Andersen, Frantz                         gmd Køng                 45r

1790         Andersen, Hans                           Holtehuset                  55r

1790         Andersen, Peder, unge               hmd Køng                  58r

1791         Andersen, Mads                          smed Køng                   65v

1798         Andersen, Frantz                         gdm Køng                  100r

1801         Andersen, Hans                           Nyråds Florke            116v

1809         Apel, Georg Andreas                   væver Køng                134v

1812         Andersen, Peder                          hmd Køng                  142r

1822         Andersen, Peder                          hmd Køng                  161v

1841         Andresen, Peder                          hmd Køng                  179v

1848         Andersen, Ole                              hmd Køng                  225r

1865         Andersen, Rasmus                       Ledvogterhus             265r, 275r

 

(296r) Personregister: B

 

[år]            [navn]                                          [stilling/sted]              [fol.]

1786         Brach, Hans Pedersen                                   gmd Køng                  32r

1787         Benthsen, Søren                          Slusehuset                  37r

1788         Bruun, Søren Jacobsen                                 hmd Ring                   43r

1796         Benthsen, Jens                             hmd Køng                  87v,88r

1797         Bertelsen, Madz                           hmd Køng                                   94r

1806         Bertelsen, Ole                              hmd Køng                  129r

1827         Bentsen, Hans                             hmd Køng                  170v

1855         Bergmanns, H. C. s enke             Køng Mølle                256v

 

(297r) Personregister C

 

[år]            [navn]                                          [stilling/sted]              [fol.]

1786         Caspersen, Niels                          hmd Ring                   34r

1790         Christophersen, Jens                   hmd Ring                   52v,76v

1794         Carstensen, Alexander                                  Nylykkegård              82v

1798         Christophersen, Jens                   hmd Ring                   103v

1800         Christensen, Claus                       hmd Køng                                   107v

1801         Christensen, Thomas                   hmd Vintersbølle        116r

1804         Christiansen, Jens                        væver Køng                126v

1806         Clausen, Niels                              Køng Kro                   127r

1808         Christensen, Claus                       hmd Køng                  132r

1810         Christensen, Peder                       hmd Vintersbølle        136v

1842         Christensen, Niels                        hjulmand Øbjgds mark                182v

1854         Clausen, Hemming                      væver Køng                247r

1855         Clausen, Hemming                      vævemester Køng       255v

1862         Clausen, H.                                  skomager i Køng        262v

1863         Christoffersen, Hans Peter           Spindeskolen              263v

1863         Clausen, Hemming                      vævemester                264r

1866         Clausen, H.                                  skomager Køng          267v, 271r

1878         Christensen, Hans Peter              Ledvogterhuset           272v

1886         Christiansen, Hans                      Ledvogterhuset           272v,279r

 

(298r) Personregister D

 

[år]            [navn]                                          [stilling/sted]              [fol.]

1787         Diderichsen, Peder                       drejer Køng                38r

1791         Diderichsen, Rasmus                   snedker Køng             67r

1798         Dreyer, Jens                                 gmd Ring                   102r

1824         Diderichsen, Niels                        Gartnerhuset Køng     166v

1827         Diderichsen, Niels                        hmd Køng                  172r

1848         Dideriksen, Christian                                    hmd Køng                  210r

1848         Ditløvsen, Jens Peder                  hmd Køng                  234r

1854         Dideriksen, Niels                         snedker Køng             250r

 

(299r) Personregister E

 

[år]            [navn]                                          [stilling/sted]              [fol.]

1776         Erichsen, Peder                            hmd Køng                  12r

1790         Erichsen, Peder                           hmd Køng                                   60r

1795         Erland, Hendrick                         hmd Køng                  86r,109v

1802         Erlandsen, Anders                       væver Køng                123r

 

(300r) Personregister F

 

[år]            [navn]                                          [stilling/sted]              [fol.]

1778         Frøyter, Jens Jochumsen             hmd Kostræde            16v

1802         Frederichsen, Lars                       skræddersvend Ring   119r

 

(301r) Personregister G

 

[år]            [navn]                                          [stilling/sted]              [fol.]

1782         Glader, unge Niels Nielsen           hmd Køng                  25v

1791         Glader, unge Niels Nielsen           hmd Køng                  66v

1825         Glad, Jeppe Jensen                      gmd Vintersbølle        167v

 

(302r) Personregister H [rækkefælge redigeret]

 

[år]            [navn]                                          [stilling/sted]              [fol.]

1774         Hansen, Jens                                hmd Køng                  2r

1777         Hansen, Lars                               hmd Ring                   13v

1778         Hansen, Rasmus                          hmd Køng                  16r

1778         Hansen, Thorkild                         hmd Ring                   17v

1779         Hansen, Niels                              hmd Køng                  19r

1780         Hansen, Andreas                         gdm Kiddehavegård   23r

1780         Hansen, Jørgen                            gmd Køng                  24r

1785         Hemmingsen, gl. Peder                gdm Nylykkegård       29r

1786         Hemmingsen, unge Peder             gmd Ring                   31r

1786         Hansen, Niels                              hmd Køng                  35r

1787         Holsteen, Christopher                                   gmd Køng                  36r

1787         Hansen, Hans                              gmd Køng                  42r

1788         Hass, Anders Christensen           hmd Ring                   43v

1788         Hass, Jacob                                 gdm Køng                  46v, 81r

1791         Hansen, Hemming                       gdm Rings Thorp       62r

1791         Holsteen, Christopher                                   gdm Køngs Torp        63r

1791         Hansen, Peder                              hmd Køng                  66r

1791         Hemmingsen, Peder                     hmd Køng                  68r

1791         Hansen, Jacob                             gdm Grynholm           69v

1792         Hemmingsen, Peder                     gdm Nygård               71r

1793         Hansen, Jacob                             gdm Ring                   73r

1793         Hansen, Rasmus                          bødker Køng              74v, 109

1793         Hansen, Christian                        hmd Køng                  75r

1793         Hansen, Laurs                             væver Køng                76r

1795         Hansen, Rasmus                          hmd Køng                  85r

1797         Henningsen, Benth                      kromand Køng           92r

1798         Hansen, Hans                              gdm Køng                  98v

1798         Hemmingsen, Rasmus                                   gmd  Køng                                  99r

1798         Hansen, Jørgen                            gdm Køng                  99r

1798         Hansen, Niels                              gdm Køng                  99r

1798         Hansen, Jacob                             gdm Køng                  100r

1798         Hansen, Hans                              gdm Ring                   102r

1798         Hansen, Hemming                       gdm Ring                   102v

1798         Hemmingsen, Peder                     gdm Ring                   102v

1800         Hansen, Rasmus                          bødker Køng              108v

1801         Henningsen, Benth                      kromand Køng           115v

1802         Hansen, Lars                               hmd jordhus               122r

1804         Hansen, Hemming                       væver Køng                126r

1814         Hansen, Niels                              væver og hmd Køng   145v

1815         Hansen, Niels Heeboe                  væver og hmd Køng   147r

1816         Hansen, Jørgen                            hmd Køng                  151v

1816         Hansen, Jens                                hmd Køng                  152v

1820         Hansen, Hans                              hmd Ring                   158r

1822         Hansen, Mathias                          hmd Ring                   159r

1839         Hansen, Rasmus                          gdm Kostræde            173r

1840         Hansen, Frands                           hmd Hovmarken        174r

1844         Hansen, Rasmus                          hmd Lundbytorp        191r

1848         Hansen, Peder                              hmd Køng                  212v

1848         Hemmingsen, Ole                        hmd Køng by             216r

1848         Hansen, Rasmus                          hmd Køng by             222r

1848         Hansen, Ole                                 skrædder Hovmarken 231r

1851         Hansen, Andreas                         hmd Køng                  237v

1852         Hansen, Jacob                             hmd Køng                  244v

1853         Hansen, Jacob                             Øbjerggårds mark      248v

1853         Hansen, Jørgen                            hmd Køng                  249r

1855         Hansen, Lars                               hmd Køng by             254v

1857         Hansen, Jørgen                            hmd Køng by             258v

1857         Hansen, Peder                              hmd Køng by             259r

1860         Hansen, Jørgen                            hmd Køng by             260v

1865         Hansen, Jørgen                            hmd Køng by             265v

1865         Hansen, Jens Chr.                        hmd Køng by             266r

1889         Hansen, Jacob                             hmd Køng                  280v

1895         Hansen, Edvard                           hmd Køng Banker      280v

1895         Hansen, Anders                           hmd Vejle Bro            289r

 

 

(303r) Personregister I/J

 

[år]            [navn]                                          [stilling/sted]              [fol.]

1779         Jensen, Lars                                 hmd Ring                   18v

1782         Jørgensen, Ole                             gmd Køng                  26r

1786         Jensen, Andreas                           Køllebæks Kro           31v

1786         Johansen, Gotfried                      gdm Vintersbølle        33v

1787         Jensen, Jens                                 gdm Kostræde            36v

1787         Jensen, Olle                                 skovfoged Vintersb.   41r

1789         Ingvardsens, Hans enke               hmd Ring                   50v

1790         Jonnasen, Niels Hansen               Slusehuset                  59r

1795         Jensen, Peder                               hmd Køng                  84v

1796         Jørgensen, Hans                          hmd Hovmarken        88r, 109v

1796         Jensen, Peter                                hmd Ring                   89v

1798         Jensen, Peder                               gdm Køng                  99v

1798         Jørgensen, Ole                             gdm Køng                  99v

1798         Ingvardsen, Niels                         gdm Køng                  100r

1798         Jensen, Jacob                               gdm Ring                   102r

1798         Jensen, Christen                          hmd Køng                  104v

1800         Invardsen, Svend                         hmd Køng                  110v

1801         Johnsen, Niels                             hmd Ring                   113r

1801         Jensen, Hans                                hmd Ring                   118v

1806         Jensen, Anders                            hmd Køng                  128v

1810         Jensen, Niels                                hmd Hovmarken        137v

1810         Jensen, Johann                            hmd Hovmarken        138v

1814         Jensen, Mads                               hmd Køng                  145r

1815         Jensen, Willom                            hjulmand Køng          149r

1818         Jensen, Christoffer                       hmd Ring                   155v

1825         Jensen, Jeppe                               gmd Vintersbølle        166v

1841         Jochumsen, Christian                  hmd Øbjerggårds mark                178v

1842         Jacobsen, Jens                             hmd Ring                   181r

1846         Jacobsen, Hans                            hmd Lundbythorp      204r

1846         Johansen, Niels                           væver Køng                207r

1846         Jensen, Peder                               hmd Køng                  223v

1846         Jørgensen, Jens                            Heglehus Køng           228r

1852         Jacobsen, Hans                           Øbjerggård gods         245r

1854         Jensen, Hans                                hørmester Køng         251v

1854         Jørgensen, Jens                            hmd Køng                  255r

1862         – samme-                                      hmd Køng                  262r

1869         Jensen, Jens Chr.                         hmd Øbjerggårds mark268v

1877         Jensen, Niels                                fæster Køng                271v

1882         Jensen, Peder                               hmd Øbjerggårds mark                273r

1886         Jørgensen, Hans                          ledvogterhuset            278v

 

(304r) Personregister K

 

[år]            [navn]                                          [stilling/sted]              [fol.]

1777         Knudsen, Lars                             gdm Lundbytorp        14v

1795         Knudsen, Benth                           hmd Hovmarken        86v

1846         Kjer, Niels                                   hmd Køng                  201r

1848         Kjøng, Hans                                hmd Køng                  226r

 

(305r) Personregister L

 

[år]            [navn]                                          [stilling/sted]              [fol.]

1775         Larsen, Peiter                               gdm Ring                    6r

1776         Laursen, Peder                             hmd Køng                  7r

1777         Larsen, Ole                                  gdm Kostræde            13r

1778         Larsen, Hemming                        hmd Ring                   18r

1797         Laursen, Jørgen                           hmd Ring                   93v

1798         Laursen, Chresten                        gdm Ring                   102r

1800         Laursen, Jens                               hmd Ring                   106r

1800         Laursen, Peder                             hmd Ring                   106v

1800         Laursen, Hans                             hmd Køng                  108r

1800         Langenhan, Johann                     væver Køng                109r

1802         Laursen, Hans                             væver Køng                123v

1810         Laursen, Søren                            hmd Hovmarken        139v

1815         Larsen, Hans                               korporal Køng           148r

1848         Lytzhoff,                                      saddelmager i Køng    220r

1848         Larsen, Peder                               hmd Køng                  221r

1851         Larsen, Niels                                hmd Ring                   239r

1852         Larsen, Jens                                 hmd Køng                  243r

1853         Larsen, Ole                                  hmd Hovmarken        246r

1855         Larsen, Jens                                 hmd Køng                  253v

1855         Larsen, Jens                                Hospitalsvænget        254r

1862         Larsen, Jens                                 Hospitalsvænget        261v

1886         Larsen, Jørgen                             hmd Øbjerggårds mark                277v

1891         Lundstrøm, Nielsen                     hmd Øbjerggårds mark                282r

1892         Larsen, Hans                               hmd Lundbythorp      283v

 

(306r) Personregister M

 

[år]            [navn]                                          [stilling/sted]              [fol.]

1775         Mortensen, Hemming                  hmd Køng                                   5v

1777         Madsen, Berthel                          hmd Køng                  12v

1780         Mortensen, Hans                         gdm Køng                  24v, 94v

1790         Mortensen, Hemming                  hmd Køng                  61r

1793         Mortensen,Ulrich Adolf               forvalter, gdm            79v

1796         Mortensen, Ulrich Adolf              forvalter, gdm            90v

1798         Mortensen, Hans                         gdm Køng                  94v

1848         Madsen, Hans                              smed Køng                                  217v

1849         Mortensen, Niels                         hmd Køng                  236v

 

(307r) Personregister N

 

[år]            [navn]                                          [stilling/sted]              [fol.]

1774         Nielsen, Rasmus                          hmd Køng                  1v

1777         Nielsen, Niels                               hmd Køng                  14r

1787         Nielsen, Søren                             murermester Køng     41v, 72v

1788         Nielsen, unge Jens                       væver Ring                                  44r

1798         Nielsen, Laurs                              gdm Køng                  97v

1798         Nielsen, Peder                              gdm Ring                   102r

1812         Nielsen, Ole                                 hmd Køng                                    143r

1799         Nielsen, Rasmus                          hmd Køng                  105v

1800         Nielsen, Peder                              Hovmarken                111v

1801         Nielsen, Jens                                væver Køng                118r

1802         Nielsen, Jacob                              Holtehus                    120r

1802         Nielsen, Hans                              skrædder i Ring          124r

1809         Nielsen, Erik                                hmd Køng                  133v

1812         Neys, Christian                            hmd Køng                  142v

1812         Nielsen, Ole                                 hmd Køng                                    143r

1813         Nielsen, Rasmus                          væver Køng                144r

1818         Nielsen, Laurs Peder                   hmd Køng                  155r

1815         Nielsen, Hans                              hørtilbereder Køng     146v

1820         Nielsen, Lars Peter,                      hørtilbereder               157v

1822         Nielsen, Peder                              hmd Køng                  162v

1841         Nielsen, Jens                                hmd Hovmarken        177r

1846         Nielsen, Rasmus                          skovfoged Lundbyth.                   205r

1848         Nielsen, Peder                              skomager Køng          215r

1848         Nielsen, Hans                              hmd Køng                  227r

1848         Nielsen, Jørgen                            hørmester Køng         229r

1851         Nielsen, Johannes                        hmd Lundbythorp      240r

1855         Nielsen, Jens                                tømrer Ledvogterhuset                256r

1884         Nielsen, Peder                              hmd Køng                  276r

 

(308r) Personregister O

 

[år]            [navn]                                          [stilling/sted]              [fol.]

1777         Olsen, Peder                                gdm Ring                    15r

1780         Olsen, Mads                                gdm Lundbytorp        20v

1788         Olsen, Jens                                                    hmd Vintersbølle        46r, 56r

1790         Olsen, Rasmus                             hmd Køng                                   61v

1791         Olsen, Rasmus, unge                   hmd Køng                  67v

1795         Olsen, Hans                                 hmd Vintersbølle        85v

1796         Olsen, Anders                              hmd Køng                  89r

1797         Olsen, Jacob                                gdm Vintersbølle        92v

1798         Olsen. Peder                                [skov]hugger i Ring    95v

1798         Olsen, Peder                                murermester Køng     97r

1798         Olsen, Peder                                gdm Ring                   100v

1798         Olsen, Mads                                gdm Lundbytorp        103v

1801         Olsen, Andreas                            hmd Hovmark nr. 6   113v

1802         Olsen, Jens                                  Holtehuset                  121r

1807         Olsen, Laurs   [fra L]                   Hovmarken                131r

1822         Olsen, Ingvard                             hmd Køng                  164v

1824         Olsen, Peder                                gdm Kostræde            165v

1827         Olsen, Peder                                hmd Hovmarken        169r

1843         Olsen, Jens                                                    hmd Køng                  186r

1848         Olsen, Christen                            hmd Køng                  213v

1848         Olsen, Peder                                hmd Køng                  224v

1877         Olsen, Ole                                    Hovmarken                270r

 

(309r) Personregister P [rækkefølge redigeret]

 

[år]            [navn]                                          [stilling/sted]              [fol.]

1775         Pedersen, Ole                               gdm Køng                  2v

1775         Pedersen, Peder                           Køllebæks Kro           4r

1775         Poulsen, Ole                                hmd Vintersbølle        5r

1776         Porse, Anders Hansen                                   gdm Køng                  8r,10r

1776         Pedersen, Ole                               hmd Køng                  9r

1777         Pedersen, Mads                           hmd Kostræde            16r,79r

1778         Pedersen, Niels                            bødker Kostræde        17r,75v, 105

1780         Pedersen, Hans                            gdm Køng                  20r

1780         Pedersen, Jens                             gdm Køng                  21r

1780         Pedersen, Laurs                           hmd Kostræde            22v

1782         Pedersen, Jacob                           gdm Køng                  26v

1783         Pedersen, Berthel                         hmd Køng                  27r

1786         Pedersen, unge Niels                    gdm Ring                    30v

1786         Pedersen, Hemming                     gdm Køng                                   31v

1786         Porse, Hans Rasmussen              gdm Køng Torp         32v

1786         Pedersen, Ole                               bødker Ring               34v

1786         Pedersen, Thorkild                      hmd Ring                   35v

1787         Pedersen, Laurs                           hmd Køng                  38v

1787         Pedersen, Andreas                       hmd Ring                   42v

1789         Pedersen, Andreas                       Køllebæks Kro           51v

1790         Pedersen, Thorkil                        hmd Ring                  52r,76v

1790         Pedersen, Peder                           hmd Køng                  53r

1792         Pedersen, Ole                               smed Ring                  72r, 76v

1793         Pedersen, Anders                         hmd Køng                  73r

1796         Pedersen, Hans                            Hovmarken                89v,110r

1798         Pedersen, Hemming                     gdm Køng                  99r

1798         Pedersen, Hans                            gdm Køng                  99r

1798         Pedersen, Jørgen                          gdm Køng                  99v

1798         Pedersen, Hans                            gdm Køng                  99v

1798         Pedersen, Jacob                           gdm Køng                  99v

1798         Pedersen, Niels                            gdm Ring                   102v

1798         Pedersen, Greger                          gdm Ring                   102v

1798         Pedersen, Ole                               gdm Ring                   102v

1798         Pedersen, Thorkil                        gdm Ring                   103v

1798         Pedersen, Hans                            gdm Ring                   104v

1799         Pedersen, Niels                            hmd Køng                  105r

1800         Pedersen, Svend                          hmd Køng                                   107r

1801         Pedersen, Mads                           hmd Ring                   112v

1801         Pedersen, Niels                            Hovmark nr 6            114v

1805         Pedersen, Anders                         Hovmark nr 6            125r

1805         Pedersen, Hans                            hmd Ring                   128v

1806         Pedersen, Tyhe                            gdm Køng                  127r

1812         Pedersen, Jens                             gdm Ring                   140v

1816         Pedersen, Peder                           hmd Køng                                   151r

1817         Poulsen, Hans                              hmd Vintersbølle        153r

1817         Pedersen, Anders                         hmd Ring                   154v

1818         Pedersen, Christian                      gdm Ring                  156r

1822         Pedersen, Rasmus                        væver Køng                160v

1841         Peersen, Hans unge                      Øbjerggård mark        176r

1842         Peersen, Rasmus                          Køng Kro                   184r

1844         Pedersen, Peder                           hmd Lundbythorp      193r

1845         Pedersen, Rasmus                        hmd Lundbythorp      194v

1845         Pedersen, Hans                            hmd Lundbythorp      196r

1846         Pedersen, Søren                           hmd Øbjerggårds mark                197v

1848         Pedersen, Christian                      Kyllebækhus              208v

1848         Pedersen, Knud                           hmd Øbjergårds mark                  209v

1848         Pedersen, Christian                      hmd Køng                  211v

1848         Pedersen, Andreas                       hmd Lundbythorp      229v

1848         Pedersen, Christen                       væver Køng Kirkemk.                 232v

1849         Pedersen, Jørgen                          hmd Køng                  235v

1852         Pedersen, Jens                             hmd Køng                  242v

1852         Pedersen, Peder                           hmd Køng                                   244r

1853         Pedersen, Peder                           hmd Køng                  248r

1857         Pedersen, Rasmus                        hmd Køng                  257v

1860         Pedersen, Niels                            hmd Køng                  260r

1862         Pedersen, Peder                           hmd Køng                  261r

1884         Pedersen, Svend                          hmd Køng                  275v

1885         Pedersen, Svend                          hmd Køng                  277r

1887         Pedersen, Jørgen                          slagter Køng Banke    279v

 

(311r) Personregister R [rækkefølge redigeret]

 

[år]            [navn]                                          [stilling/sted]              [fol.]

1775         Rasmussen, Hemming                                   gdm Køng                  3v

1780         Rasmussen, Rasmus                    gdm Ring                    23v

1783         Rasmussen, Rasmus                    hmd Køng                  27v

1784         Rasmussen, Hans                        gdm Køng                  28r

1791         Rasmussen, Hans                        gdm Rings Torp         68v

1798         Rasmussen, Hans                        gdm Ring                   102v

1804         Riscke Johann Fridrick                                 skomager Køng          125v

1808         Ramløv [Jochum]                        hmd Køng                  132v

1812         Rasmussen, Hans                        væver Køng                141r

1819         Rasmussen, Hans                        hmd Køng                  156v

1822         Rasmussen, Ole                           væver Køng                159v

1844         Rasmussen, Niels                        tingmand Køng          187v

1844         Rasmussen, Jens                          hmd Køng                  189r

1846         Rasmussen, Christian                                   hmd Køng                                    202v

1848         Rasmussen, Christen                   smed Køng                                  218v

1851         Rasmussen, Niels                        hmd Køng                  238v

1865         Rasmussen, Niels                        Ledvogterhus             267r

1881         Rasmussen, Hans                        Øbjerggårds Hovmark                 274r

1885         Rasmussen, Hans Peder              hmd Køng                  276v

 

(312r) Personregister S

 

[år]            [navn]                                          [stilling/sted]              [fol.]

1787         Steffensen, Peder                         Holtehuset                  39r

1790         Steffensen, Peder                         Holtehuset                  57r

1801         Steffensen, Peder                         Florke                         117r

1807         Sørensen, Jørgen                         hmd Vintersbølle        130r

1822         Simonsen, Peder                          hmd Køng                  168v

1846         Sandberg, Peter Ferdinand          fabrikør Køng            199r

1887         Sørensen, Lars                             hmd Køng by             281r

 

(314r) Personregister T

 

[år]            [navn]                                          [stilling/sted]              [fol.]

1777         Tyrring, Peder Christensen          hmd i Køng                11r

1787         Trøcker, Jens Olsen                     Holtehuset                  39v

1790         Trøcker, Jens Olsen                     Holtehuset                  56r

 

(316r) Personregister W

 

[år]            [navn]                                          [stilling/sted]              [fol.]

1787         Wiss, Jacob Nielsen                     Holtehuset                  40r

1790         Wiss, Jacob Nielsen                     Holtehuset                  54r

1786         Willumsen, Jens                           hmd Ring                   65r

1791         Voelker, Chr. Gottfried               inspektør Køng          70v

1802         Wirum, Hans Hansen                  hmd Ring                   119v

1804         Willumsen, Jens                           Hovmarken nr 6         124v

1810         Vicentzsen, Peder                        hmd Ring                   135v

1815         Vicentzsen, Peder                        hmd Køng                                    150r

1852         Willumsen, Jens                           hmd Køng                                    241r

1892         Westergaard                                politiassistent Køng   258r