Museets drift er helt afhængig af det arbejde, der gøres i de frivillige arbejdsgrupper.  Der er altid plads til flere hænder, og der er mange forskellige spændende opgaver, der skal løses. Der vil i fremtiden blive lavet podcast med det arbejde grupperne laver, så det er muligt at høre alle de spændende ting de laver:

Museumsværterne holder museet åbent i åbningstiden og tager imod de gæster, der besøger vores udstillinger. 

Udstillingsgruppen er ansvarlig for museets skiftende udstillinger – kontakt til udstillere, opsætning, PR,  fernisering, nedtagning.  Henvendelse herom til Louise Kristensen, tlf. 2046 6878

Køkkengruppen sørger for kaffe og kage i forbindelse med omvisninger af grupper og for bespisning ved familiemarkedet, m.v.

Det rullende Hørværksted tager i løbet af sommeren ud på frilandsmuseer, markeder o.lign. og demonstrerer, hvordan man i gamle dage bearbejdede hør fra plante til tekstiler.  Henvendelse herom til Hanne og Aage Jørgensen, tlf. 5534 2906.  Se mere om hørværkstedet her.

Vævegruppen. Vævegruppen arbejder med drejlsvævning, hvor man kan se forskellen på trend og islætseffekt, som på de gamle damaskduge. De fremstiller spændende skønne viskestykker og kan opleves en gang imellem i vores åbningstid. Der annonceres på hjemmesiden, hvornår de vil være der.

Hørgruppen sår og høster hør, her kan der følges med i processen, fra frø til tråd -  lyt til hvad hørgruppen laver

Studiekredsen arbejder med at undersøge og formidle forskellige aspekter af den tidligere Køng Fabrik.  studiekredsen her.

IT gruppen arbejder løbende med at vedligeholde og udvikle hjemmesiden og Facebook, der optages videoer, laves podcast, samt indsamler fotomateriale til museets fotoarkiv. Henvendelse herom til Hanne Haarding  hanneastro@gmail.com.