DSC_0003Sidst i 1700tallet – på Christian 7 og Struensees tid – var der ca. 40 spindeskoler i Danmark.  Her fik almuens piger mulighed for både at tilegne sig grundlæggende skolekundskaber og for at få oplæring i et erhverv – helt i oplysningstidens ånd.  I 1783 fik den unge teologistuderende H.C. Bunkeflod udgivet en sangbog med ”Spindeviser for spindeskolerne på Sjælland”.  De 15 viser blev meget populære og måtte genoptrykkes hele tre gange – sidst i 1801, hvor samlingen blev udvidet med yderligere 5 viser.  Bunkeflods inspirator var ingen ringere end datidens A.P Møller: storkøbmand Niels Ryberg, som i 1778 havde anlagt en spindeskole i landsbyen Køng på sydsjælland – første etape af en senere stor og blomstrende linnedfabrik.

Køng Museums Støtteforening har genudgivet Bunkeflods spindeviser i en udgave udstyret med forord og noter og med noder og becifringer til de16 viser, hvor det har været muligt at opspore melodierne.  Det er populære melodier, som modsvarer de opdragende og opbyggelige tekster, som måske ikke er den store lyrik, men som giver et enestående indblik i en del af oplysningstidens tankeunivers.

Besøg Køng Museum og køb bogen der – eller bestil den hos forlaget www.bod.dk eller hos din boghandler.  Pris: 85 kr. incl. moms (vejl.).

ISBN 978-87-7145-567-0