Den 6te november blev en meget spændende dag på Køng Museum, idet der for første gang blev afholdt et symposium om Køng Fabrik. Ni personer – både fra museumsverdenen og andre verdener – oplyste hinanden om den forskning, som stadig foregår om fabrikkens historie – og om emner, der lægger sig op ad denne forskning.  Symposiet var arrangeret af Køng Museums Støtteforening, Museum Sydøstdanmark og Museumsforeningen Sydsjælland og Møn.
Klik HER for at læse mere om symposiet og for at læse de manuskripter, som indlægsholderne venligt har stillet til rådighed for Køng Museums arkiv.