Museets drift er helt afhængig af det arbejde, der gøres i de frivillige arbejdsgrupper.  Der er altid plads til flere hænder, og der er mange forskellige spændende opgaver, der skal løses:

Museumsværterne holder museet åbent i åbningstiden og tager imod de gæster, der besøger vores udstillinger.  Henvendelse herom til Hanne Tommerup, tlf. 4071 2113

Udstillingsgruppen er ansvarlig for museets skiftende udstillinger – kontakt til udstillere, opsætning, PR,  fernisering, nedtagning.  Henvendelse herom til Louise Kristensen, tlf. 2046 6878

Køkkengruppen sørger for kaffe og kage i forbindelse med omvisninger af grupper og for bespisning ved familiemarkedet, m.v.

Det rullende Hørværksted tager i løbet af sommeren ud på frilandsmuseer, markeder o.lign. og demonstrerer, hvordan man i gamle dage bearbejdede hør fra plante til tekstiler.  Henvendelse herom til Hanne og Aage Jørgensen, tlf. 5534 2906.  Se mere om hørværkstedet her.

Studiekredsen arbejder med at undersøge og formidle forskellige aspekter af den tidligere Køng Fabrik.  Se mere om studiekredsen her.

IT gruppen arbejder løbende med at vedligeholde og udvikle hjemmesiden, Facebook, optage videoer, samt indsamle fotomateriale til museets fotoarkiv. Henvendelse herom til Hanne Haarding  hanneastro@gmail.com. Se hvilke funktioner vi har. Her