7.0. Spindeskole
7.0.1 Inge Degn Johansson: Textilt håndværk som et dannelsesprojekt. Powerpoint fra foredrag.
7.02 Axel P. Jensen: En gammel “husflidsmedaille”

7.1. Historie
7.1.1 Uddrag af L.M.Wedels: Indenlands Rejse igjennem … de danske Provinser 1799-1804

7.2. Opmåling og dokumentation

7.3. Restaurering

7.4. Sammenligning med rytterskolen

7.5. Øbjerggårds spindeskoler

7.6. Spindeviserne
7.6.1 Elektronisk adgang til Bunkeflods spindeviser på Det kongelige Bibliotek
7.6.2 Karen Schou-Pedersen: Bunkeflods spindeviser genudgivet

7.7. Næstved Patriotiske Selskab

7.8. Landhusholdningsselskabet

7.9 Brandtaxationer
7.9.1 Brandtaxation af Øbjerggaard og fabriksbygninger 1778
7.9.2 Syns- og taxationsforretning 1825-31