10.0. Vinterbølle/Nyråd

10.1. Ejerlaug/matr. nr.
10.1.1 Vintersbølle 1808. Kort og Matrikelstyrelsen. (Nyraad og Vintersbølle Jorder, Matrikelkort)

10.2. Historie
10.2.1 L.M.Wedels: Indenlands Rejse igjennem… de danske Provinser 1799-1804

10.8 Brandtaxationer
10.8.1 Syns- og taxationsforretning 1825-31