11.0. Slægts- og Personalhistorie

11.1. Niels Ryberg
11.1.1 Jesper Clausen: Niels Rybergs liv som tegneserie
11.1.2 Niels Ryberg på Wikipedia
11.1.3 Niels Ryberg i Dansk Biografisk Leksikon
11.1.4 Jens Holmgaard: Niels Rybergs flugt
11.1.5 Niels Ryberg: Brev til Kongen af 3. januar-1776 (original tysk tekst)
11.1.5 Niels Ryberg: Brev til Kongen af 3. januar-1776 (dansk parafrase)

11.2. Chr. Gottf. Voelker
11.2.1 Skifteprotokollen 1819 vedr. Voelkers død

11.3. Hedevig Voelker (1823)

11.4. Christian Martfelt

11.5. Chr. Hansen
11.5.1 Skifte efter fabrikør Chr. Hansen, Køng Fabrik 1829-30

11.6.   Apelslægten
11.6.1 Anne-Marie Jacobsen: Apelslægten i Køng og Vintersbølle
11.6.2 Anne-Marie Jacobsen: En vævers historie
11.6.3 Fragmenter af Hans Peter Apels liv efter afviklingen af Køng Fabrik
11.6.4 Lærebrev for Johan Peter Apel

11.7 Skydebroderskiver

11.8 Gustav Hermann Schulze – den sidste Køng-væver

11.9 Slægten Sandberg på Køng Fabrik

11.10 Hans Christian Johansen – Grevindevæveren

11.11 Charles Burd – den første blegemester på Vintersbølle Bleg

11.12 Morten Jacobsen, væverlærling på Køng Fabrik 1833-1838

11.13 Damaskvæver Peder Pedersens Liv og Levned

11.14 Nicolai Bender, tømmermand på Køng Fabrik
herunder: Ane Juliane Nicolaisdatter, spolepige på Køng Fabrik og
Susanne Nicolaisdatter, vævepige på Køng Fabrik

11.15 Jens Malthe Sødring, væver (1797-1844)

11.16 Vævere på Køng Fabrik 1783-1836