Støtteforeningens bibliotek på Køng museum etableredes i løbet af 1997 og vedligeholdes og udvides løbende.

Den fysiske samling opbevares og er tilgængelig på Køng museum efter aftale med formanden for Støtteforeningen, Hanne Tommerup, tlf. 4071 2113.

En del af samlingen er også tilgængelig her på hjemmesiden.  De enkelte emner kan ses i rullemenuen under menupunktet “Bibliotek”.  Emnerne og decimalklasseinddelingen er den samme som i den fysiske samling. De kilder/tekster, som kan ses på hjemmesiden er angivet med blå skrift, og man kommer videre til dem ved at klikke på dem.

Bibliotekets samlinger består af flg. materialegrupper:
A. Trykte kilder (bøger og artikler – de fleste i fotokopi)
B. Undersøgelser
C. Utrykte kilder og transkriptioner
D. Fotos og billeder
E. Kort og opmålinger
F. Materialeprøver og genstande