1994,166_FAN_webMed udstillingen “NærVær” af den fremtrædende danske væver Anne Marie Egemose fulgte Køng Museum op på de senere års udstillinger, hvor museet har vist nogle af de store danske vævere, som for eksempel udstillingen med Inge Bjørn i 2012 og Hanne Vedel i 2013.

På udstillingen viste Anne Marie Egemose udkast til gobeliner og kirketekstiler, mindre billedvævninger, vævede miniaturer og grafik samt skitser, der relaterede til nogle af de udstillede værker.
For Anne Marie Egemose er væven det vigtigste redskab for det kunstneriske udtryk. Hvor opmærksomheden tidligere i hendes billedvævninger har været rettet mod årstidernes skiften og rytmen i årets gang med de skiftende farver og lys i landskabet, er blikket i miniaturetekstiler på udstillingen i langt højere grad rettet indad og er mere spirituel.
Anne Marie Egemose eksperimenterer med vævens grænser og introducerer ikke-tekstile materialer i vævningen. I hørtrenden er indvævet en messingtråd, der tillader den færdige vævning at blive formet. Af de mere traditionelle materialer benyttes bomuld og forskellige andre fibre, bl.a. blår, hestehår og kozopapir, hvis grundmateriale stammer fra en langfibret plante.
Anne Marie Egemose har en solid uddannelse bag sig først som grafiker i begyndelsen af 1960’erne på Det Fynske Kunstakademi, siden suppleret af AM Hjertefoto webophold på forskellige anerkendte danske væveværksteder. Gennem en lang årrække har hun haft store udstillinger i ind- og udland, og i øjeblikket udstiller hun på Gl. Estrup sammen med blandt andet Inge Bjørn. Sidste år deltog hun i udstillingen: ”Dansk Gobelinkunst”, der vistes på Eremitagen i Skt. Petersborg.
I forbindelse med udstillingen på Køng Museum producerede Carsten Højholt fra TV Sydsjælland en meget fin reportage om udstillingen, hvor Anne Marie Egemose fortæller om mange af de udstillede værker.  Klik HER.
HER er også et interview med Anne Marie Egemose fra TV2Fyn i 2012 .
Og HER er en powerpointpræsentation af flere værker af Anne Marie