Kontaktpersoner

20120919_268 Hanne Tommerup
Formand for Støtteforeningen.
4071 2113
20120919_271  Hanne Jørgensen
Henvendelse vedr. Det rullende Hørværksted.
5534 2906 mobil: 2211 8925
Louise Kristensen Louise Kristensen
Tager sig af Støtteforeningens udstillinger
tlf.: 2046 6878

Bodil Mortensen,  koordinator
Ansvarlig for reservation af  rundvisninger af grupper
bodilmortensen@stofanet.dk
tlf.: 24623051
Karis Rasmussen
Køng Museums væve- og spindeskole
Tlf. 30329650
tinghoejtraad@gmail.com