Kontaktpersoner

Johnny Madsen
Næstformand  for Støtteforeningen.
40404084
20120919_271  Hanne Jørgensen
Henvendelse vedr. Det rullende Hørværksted.
5534 2906 mobil: 2211 8925
Annelise Høgh-Hanesen
Bestyrelsesmedlem, video og podcast producer.
tlf: 31273723
Louise Kristensen Louise Kristensen
Tager sig af Støtteforeningens udstillinger
tlf.: 2046 6878

Bodil Mortensen,
Bestyrelsesmedlem, koordinator, kasserer
Ansvarlig for reservation af  rundvisninger af, grupper
bodilmortensen@stofanet.dk
tlf.: 24623051
Karis Rasmussen
Køng Museums væve- og spindeskole
Tlf. 30329650
tinghoejtraad@gmail.com