Flittige Køng-vævere og brodøser
udstiller på Trapholt


Foto af Hanne Martini Jensen

DATASPEJLET.
Resultatet er blevet et fællesskabt sanseligt kunstværk hvor jeg (Hanne Martini Jensen) og over ca. 600 andre deltagere, brodøser, fra hele Danmark har broderet vores eget personlige dataspor, som vi hver især har efterladt på nettet. Vi har omsat vores digitale aftryk til personlige broderier, der tilsammen danner et unikt kunstværk.

Hver person fik udleveret en lille plasticpose, hvori der lå er et stykke farvet hørlærred Ca. 40 x 40 cm, 11 tråde pr. cm., samt 4 dukker forskelligt farvet hørtråd, og det skal bemærkes at det kun var denne tråd og farver der måtte bruges. Ved siden af blev udleveret en helt fantastisk vejledning, uden den ved hånden, havde der nok været mange problemer og spekulationer med at komme igang.Broderiet måtte kun sys med lodrette og vandrette forsting i forskellige kombinationer.

Mit hørlærred var en svag lyseblå farve, hørtråden var rød, orange, blå og hvid, alt blev brugt.

Vi har alle som Astrid Skibsted udtaler et digitalt aftryk på internettet. Det vil sige når vi Google efter information eller skriver noget på Facebook, efterlader vi spor. Disse spor- eller digitale aftryk – var dem, som skulle indgå i det endelige værk Dataspejlet.
Astrid Skibsted siger videre at mødet mellem stof, broderigarn og krop åbner for en sanselig og nærværende erfaring med vores data. Opskriften kan altid koges ned til, om tråden går over eller under. Vævens sprog er binært ligesom de nuller og ettaller, der udgør det digitale sprog. Broderi og vævning er forbundne, fordi stingene forholder sig til det vævende stof, man arbejder på: Over, under, over, under.

Værket består af en kreds af vævende baner i en kompleks farvecirkel som et billede på den verden, vi bevæger os i. Rundt om den svæver vores personlige digitale aftryk omsat til broderi.

Det har været en fantastisk oplevelse for mig atter at deltage i endnu et så stort kunstnerisk projekt på Trapholt Museum og det bliver garanteret ikke sidste gang.

Kan kun opfordre alle til et besøg på Trapholt, fantastisk smukt Museum og kunstværket Dataspejlet bliver virkeligt et besøg værd.

Hanne Martini Jensen
Brodøse

Museums Væve- og Spindeskole er ved et lykketræf
èn blandt 12 vævere eller vævegrupper i Danmark, der
sidst i november udstiller på Trapholt, Museum for
Moderne Kunst & Design i Kolding

– Det er stort, meget stort, at det er lykkedes os at
komme med på udstillingen ”Dataspejlet” på Trapholt. Vi er
én af i alt 12 vævere eller vævegrupper, som efter først-til-
mølle princippet nåede at komme med. Og der var kun en
halv time at løbe på.
Sådan lyder det fra Karis Rasmussen, underviser og
leder af Køng Museums Væve- og Spindeskole.
I oktober måned sidste år så hun på Facebook, at
kunstmuseet Trapholt Museum for Moderne Kunst & Design
i Kolding sammen med tekstil-kunstner Astrid Skibsted
Holm, Aarhus, var i gang med en museums-installation,
”Dataspejlet”.

Astrid søgte vævere til at væve 20 baner á 80 cm i
bredden og 6 meter i længden på en 10 meter trend.
Formen var dog ikke endeligt på plads på dét tidspunkt.
Derfor endte det med 12 baner, oplyser tekstilkunstneren.
-Man kunne væve selv, eller man kunne være en
gruppe om at væve, og man ville få sit navn med, når
installationen skulle udstilles, fortsætter Karis.
-Jeg skrev til Astrid, at Køng Museums Væve- og
Spindeskole gerne ville deltage. For mig at se ville det give
os en enestående mulighed for at deltage i noget, der var
større end os selv, og dermed give os mulighed for at gøre
noget i fællesskab.
– Jeg fremlagde det naturligvis for mine kursister for at
høre, om de ville være med.

Brodøse fra Køng
Da den officielle invitation kom fra Nina Rise på Trapholt,
sad Karis tilfældigvis ved sin computer på gården i
Sværdborg på Sydsjælland i december. Derved kunne hun
straks sende svar tilbage, at Køng Museums Væve- og
Spindeskole gerne ville deltage.
Det er en 3D-udstillling, hvor i alt 12 vævede baner, bl.a.

den fra Køng, indgår.
Udover de vævede baner skulle også indgå broderi i
installationen.
-Vi udleverede 1000 pakker til borgere, der blev
inviteret til at finde deres eget dataspejl på Nettet og
brodere det. Vi fik 630 tilbage. Det er også en del af
spændingen. Vi ved aldrig, hvad der kommer tilbage og
hvor meget, fortæller tekstilkunstneren Astrid Skibsted.
Hun stod også for at gøre de små stykker stof til broderi
klar. De blev udleveret forskellige steder.
Hanne Martini, Tappernøje, som er frivillig på Køng
Museum, har bl.a. broderet et af de 630 stykker.

I gang med væveriet
Væverne blev inviteret til Trapholt midt i marts, hvor de
blev præsenteret for værket.
– Noget af det, som jeg desuden syntes var ret
spændende, var, at der var tilknyttet en forsker til
projektet. Opgaven gik ud på at undersøge, hvad
håndarbejde gør for det enkelte individ – sådan forstod jeg
det, siger Karis.
Ved samme lejlighed blev trende og andet materiale til

vævningen udleveret.
– Vi fik vist et eksempel på, hvordan en vævet bane skulle
se ud, og fik en prøve med hjem til at vise kvaliteten.
-Det var ved et tilfælde, at vi fra Køng Museums Væve- og
Spindeskole fik den mørkeste af banerne, hvilket vi var lidt
kede af i starten. Men da først vi var i gang, glædede vi os
over farvespillet, lyder det fra Karis.

Køng-banen skal sælge billetter
Hjemme igen var det med at få sat trenden op og få lavet
en turnus, så alle kunne være med til at væve stykket og
få det gjort færdigt til tiden. Datoen var på
udleverings-tidspunktet ikke fastsat, men det hed sig, at
det ville være midt i juni.
Senere fik væverne at vide, at det skulle afleveres allerede
7. juni.
En af udfordringerne med at væve banen var at holde ens
tæthed, 4,5 tråde pr. cm i islæt. Bredden skulle ligeledes
holdes.
– Håndelaget er forskelligt fra væver til væver, så derfor
var det ret vigtigt, at den enkelte væver blev ordentligt
introduceret til vævningen af banen, så farveforløb og

tæthed fulgte oplægget præcist, som Astrid ville have det,
understreger Karis.
2. pinsedag mødtes fem ud af seks vævere hos Karis for at
klippe stykket af væven og gennemse det for fejl.
– Det var et stort øjeblik for første gang at se hele banen.
Desværre havde ingen af os mulighed for at tage til
Trapholt, så vi måtte få en anden væver til at tage vores
stykke med.
Hanne Martini fik kørelejlighed med samme væver.
Køngs vævede bane bliver nu brugt i reklame-øjemed for
udstillingen.
-Jeg må da sige, at jeg følte mig både glad og stolt, da jeg
så, at banen fra Køng var lagt på Trapholts Facebook-side,
siger Karis begejstret.

En vidunderlig opgave
Astrid Skibsted Holm, som i øvrigt netop er fyldt 40, væver
selv. Hun har i seks-syv år arbejdet som selvstændig
tekstilkunstner i dette univers, hvor man virkelig opdager
og oplever, hvad farver kan i tekstiler:

-Det er utroligt spændende at arbejde med vævning i
hånden. Hver eneste tråd er placeret af hænder. Det er
unika. Hver eneste brodøse og væver har hovedrollerne
med at skabe det univers, som værket er gjort af. De har i
et stort samarbejde bygget det hus, som nu er skabt, og
det er helt vidunderligt.
Da Astrid annoncerede efter vævere for knap
et år siden, var hun faktisk i tvivl om, hvorvidt hun
overhovedet ville komme i kontakt med nogle. Men hendes
tvivl blev lynhurtigt fejet af banen, for:
-Jeg blev væltet over ende af henvendelser. Der kom
mange, mange flere, end der er plads til i værket. Mange
tror, at vævning er et lille bitte håndværk, men der er
virkelig mange dygtige kompetence-vævere.
-Det har været en kæmpeopgave, tidsmæssigt og
håndværksmæssigt. Jeg har aldrig oplevet noget så stort
før i mit liv. Det er mit hidtil største og mest komplekse,
kunstneriske projekt, og det er så fantastisk, at det har
kunnet lade sig gøre, siger hun.
De i alt 12 baner på seks meter i længden og 80 cm i
bredden samt de 630 broderier er nu samlet og klar.
Der er fernisering for alle involverede i ”Dataspejlet” lørdag
19. november. Officielt åbner udstillingen søndag 20.
november. Den kan ses frem til starten af november 2023.

Foto:
– Jeg har aldrig oplevet noget så stort før i mit liv. Det er
mit hidtil største og mest komplekse, kunstneriske
projekt. Det har været en kæmpemæssig opgave
tidsmæssigt og håndværksmæssigt, og der er virkelig
mange kompetence-vævere ude i landet, siger tekstil-
kunstner Astrid Skibsted. Foto: Suzanne Reitzma.

Foto:
Det var et tilfælde, at Køng Museums Væve- og
Spindeskole fik den mørkeste af banerne. Det var væverne
lidt kede af i starten. Men da først, de var i gang, glædede
de sig over farvespillet. Astrid Skibsted oplyser iøvrigt, at
hver bane har sin plads i helheden. Den mørke er vigtig.
Her har vi den færdige bane fra Køng med – fra venstre –
Karis Rasmussen, Maj Britt Nielsen, Ulla Birk Johansen,
Marianne Holmer og Lotte Nærum Barnett. Køng-banen er
lagt på Trapholts FB-side. Foto: Ove Rasmussen.

Foto:
Vævere er en helt ny gruppe for Trapholt at arbejde
sammen med, fortæller Astrid Skibsted. Her er vi i
Sværdborg på Sydsjælland, hvor leder af Køng Museums
Væve- og Spindeskole, Karis Rasmussen, bor. Det er her,

Køng-banen er vævet, og her tjekker væverne, om der er
fejl på den færdige bane. Foto: Ole Rasmussen.

Foto:
Stykket klippes af væven. Det var et stort øjeblik for første
gang at se hele banen. Foto: Ole Rasmussen.

Foto:
Farvecirklen her er en skitse / visualisering af de 12 baner,
lavet af Astrid Skibsted.

* Køng Museums Væve-og Spindeskole, Bygaden 22,
Køng, har åbent fra kl. 12 til kl. 16 hver den første
lørdag i måneden i museets åbningsperiode fra
palmesøndag til sidste søndag i efterårsferien.
* Skolens formål er at udbrede kendskabet til gamle
tekstile håndværk i relation til Køng Museums historie
og sætte dem ind i en nutidig kontekst, hvor den
enkelte kursist får mulighed for at eksperimentere og
udvikle egne evner indenfor spinding og vævning.

* Skolen holder aftenkurser hver tirsdag aften fra
18.30 til 21.30 året rundt. Max otte deltagere.
* Hvert kvartal holdes et weekendkursus, hvor der
arbejdes på 8-skaftede tangentvæve. Der arbejdes på
små hold med fire deltagere pr. kursus. (28.-29.
januar, 15.-16. april, 1.-2. juli, 21.-22. oktober)
*Læs mere om den 240 år gamle tidligere spindeskole