Køng                                                                                                                                                            17. juni 2023

Da vores mangeårige formand Hanne Tommerup er død 1. maj 2023 indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling,

da valg af formand sker direkte på en generalforsamling jfr. vedtægterne §4 pkt. 9. Vedtægterne er vedhæftet.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere
  3. Godkendelse af dagsorden
  4. Valg af formand
  5.   Eventuelt

Med venlig hilsen
Køng Museums Støtteforening

Annelise Høgh-Hansen, bestyrelsesmedlem og sekretær

Anne Hedeager Krag, bestyrelsesmedlem

Bodil Mortensen, kasserer

Johnny Roger Madsen, næstformand

Køng Museums Støtteforening

Køng Museum

Bygaden 27

4750 Lundby

www.koengmuseum.dk