2.0 Køng kirke
2.1 Historie – Danmarks Kirker (Nationalmuseet)
2.1.1 Køng Kirke – historisk atlas
2.1.2 Sognepræsten i Køngs indberetning til Rentekammeret 1805
2.2 Litteratur
2.3 Undersøgelser
2.3.1 Bomærker på Køng Kirke
2.4 Sammenligning med Dreslette kirke
2.5 Brandtaxationer
2.5.1 Syns- og brandtaxationsforretning 1825-31