3.0 Køng by
3.1 Ejerlaug/matr. nr.
3.2 Tingbøger
3.3 Brandtaksationer
3.3.1 Syns- og taxationsforretning 1825-31
3.4 De forskellige huse og gårde
3.4.1 L.M.Wedels: Indenlands Rejse igjennem … danske Provinser 1799-1804