Vordingborg Søndre Birk

Skifteprotokol  1818-23

Rigsarkivet/Landsarkivet for Sjælland

[arkivalieronline]:

Fol. 50:

1819 den 21. October Blev  anmeldt at Ind-

specteur Voelker Kiøng  ved Døden er

afgaaet og at Enken efter Testamente er

eneste Arving

                                                          Kinch