8.0. Køng Mose

8.1. ejerlaug/matr. nr.

8.2. Historie
Køng Moses udgravning 1793 – en dokumentsamling

8.3. Tørvegravning

8.4. Køng Kanal

8.5. Slusehuset

8.6. Køng Teglværk

8.7. Senere afvanding

8.8. Pumpelaget