Britt Smelvær, billede til pressemeddelelse Den 20. juni 2015 åbnede en meget spændende udstilling på Køng Museum. Alsidigheden og nysgerrigheden over for mulighederne i nye materialer og nye kunstneriske udtryk fornemmes i udstillingens titel: ”Fra væv til maleri, grafik, objekter…”  Den dansk-norske kunstner Britt Smelvær startede som billedvæver, men har igennem årene arbejdet på mange forskellige platforme. Udsmykninger, installationer og Land-Art er det blevet til – mange steder i verden. Også på Sydsjælland, hvor hun stod for udsmykningen af Rislev kirke ved Næstved. På Køng Museum viste hun vævninger, malerier, træsnit, arbejder på papir og tredimensional ornamentik i plexiglasbokse. Britt Smelværs nære forhold til natur afspejler sig især i hendes arbejder på papir.  Med udgangspunkt i træer og buske fastholder hun udsnit af disse.  I arbejderne aftegnes årets skiften og giver en fortælling om liv og død.

Udstillingen med Britt Smelvær varede til d. 30. august 2015.