Du kan sende en mail til koengmuseum@gmail.com  Du kan også ringe til formanden for Støtteforeningen, Hanne Tommerup på tlf. 40712113.

 

Årligt kontingent

Pr. medlem: kr. 120.  Når beløbet er betalt – enten kontant ved besøg på museet eller på bankkonto 6220 1100419 (HUSK navn på indbetalingen!), får du tilsendt et personligt medlemskort og vil modtage nyhedsbreve, invitationer, m.v.   Det er derfor VIGTIGT, at du ved indmeldelse enten henvender dig personligt ved besøg på museet eller kontakter os, så vi får din adresse og din mailadresse.

 

Sponsorater o. lign:

Vi modtager gerne bidrag fra både virksomheder og privat personer. Bidrag kan målrettes specifikke aktiviteter på museet eller gives som gave/tilskud til alm. drift etc.

 

Pengegaver:

Beløb kan indsættes på museets konto i Lollands Bank.

Reg. nr.: 6220

Konto nr.: 1100419