Hans Peter Apel blev født 8/1-1846 i Køng.

P.F. Sandberg,  som var søn af Chr Sandberg,  som var den sidste ejer af Køng fabrik i Vintersbølle,  skriver i sine erindringer “Fra Barndommens Land” fra 1951 om fabrikkens tidligere år i Køng:   “Foruden Væveriet i Kjøng var der en Aflægger af det store Foretagende i Dragør paa Amager;  thi her havde Koner og Piger gennem mange Aar beskæftiget sig med Væveri.  Efterhaanden engagerede Ryberg en stor Del af disse Væversker,  saaledes at Kjøng Fabrik ogsaa her havde mange Væve i Gang.  Det var Lærred – Hørlærred – der blev vævet i Dragør,  medens Kjøng Væveri gik mere og mere over til Drejl og Damaskvæveri. ” Ca 20 sider senere skriver han:  “… Hans Peter Apel…  blev hele sit Liv ved Fabriken,  ja oplevede endogsaa efter Fars Død 1900 og Ejendommens Salg til Frk Suhr,  Petersgaard, at komme til at arbejde for Resterne af Firmaet i et lille Væveri med 3 eller 4 Væve ude i Dragør,  der hvor Kjøng Fabrik i det 19. Aarhundredes Begyndelse havde holdt saa mange Væve i Gang… ” Og igen ca 20 sider længere henne:  “Firmaet fortsatte en Aarrække med 4 Haandvævere paa Amager. Ca 1924 var det umuligt at skaffe Haandvævere,  der kunne forarbejde de store og fine Duge til Hoffet,  og Chr Olsens ældste Søn solgte da det gamle Firmanavn til Grosserer Chr Erichsen,  Hj af Pilestræde og Kronprinsessegade. “

Det fremgår af Sandbergs erindringer,  at i hvert fald Hans Peter Apel vævede  i Dragør,  men han vendte siden tilbage til slægtninge i Vintersbølle,  hvor han døde.

Undersøgelser:

FT 1890, 1901 og 1906: Bor med hustruen Karen (f. Christensen) i Vintersbølle.

Uden resultat (medio november 2014)  søgt efter “Apel” i Dansk Demografisk Database folketællinger i Tårnby, Kastrup og St. Magleby 1906, 1911, 1916, 1921 og 1925.

Ikke fundet i Dragør Lokalarkivs store persondatabase.

1/3-1909: Hustruen Karen dør i Vintersbølle (sidste fælles bopæl) og begraves på Vordingborg kirkegård
1912: 29.maj – 1.november: bor til leje hos Hr/Fru Küster, Oliegrensgade (efter 1934: Brysselgade) 2, København S (Politiets Registerblade)
1913: Bor formentlig hos sønnen Ferdinand Apel, der var skovløber ved Jægersborg skovdistrikt og boede på Fortunen i Lyngby (oplysning fra Anne-Marie Jacobsen)
FT 1930 bor hos Nils Peder og Frederikke Hansen (f. Apel 1880) i matr. no. 4 (a eller b – svært at læse) i Næs by.  Matr. 4a er Næsbyvej 55.  Her bor han iflg. FT pr. 5/11-1929.
1932: 11/6 død i Næs og begravet på Vordingborg kirkegård.
Fragmenterne samlet af Karen Schou-Pedersen, november 2014