Øbjerggaard
Ryberg købte Øbjerggaard på auktion i 1774 og lod opføre en mægtig avlsgård af
bindingsværk med stråtag, der stod færdigt 4 år efter. Vejen fra Køng til Ring gik
igennem avlsgården mellem de to nordligste fløje af bindingsværk med tegltag der
står endnu. Den vestlige var beboelse og kontor for forvalteren og den østlige var
mejeri. Man indførte tidens moderne holstenske kobbelbrug baseret på kvægbrug
og mejeridrift og afgrøder som korn, kløver og hør. Hørren blev forarbejdet på
hørinstituttet i Køng og spundet på spindeskolerne til garn til vævene på fabrikken.
Gl. Øbjerggård, som nu huser Køng Museum, blev opført 1780 som hovedbygning
for den fabrik, der i de kommende år etableredes som en afdeling af Øbjerggaard.
Fabrikkens bygninger blev hovedsageligt finansieret af salget af hovedgårdens
tidligere fæstegårde. Hovedgårdens tilliggender blev med andre ord mindre og
mindre indtil 1846, hvor stort set hele avlsgården brændte ned til grunden. Vejen til
Ring blev flyttet vest for bygningerne og der blev plads til et stuehus og en stor park.
Nye avlsbygninger af kløvet kampesten med tegltag blev opført på en del af de
gamle fundamenter. Rester af disse bygninger ses endnu mens hovedbygningen er
velholdt og siden forhøjet og forsynet med et trappetårn.
1933 erhvervede Christian Sonne Øbjerggaard som sommerresidens og den blev
drevet af svigersønnen Henrik Wilhelm Tillisch, der overtog gården i 1956.
Øbjerggaard kom i1995 under Rosenfeldt gods.

Se videoklip om hørberedning.

Læs e-bogen om behandling af hør